ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

คำถามที่พบบ่อย

ผู้กู้ควรทำประกันเพื่อป้องกันความเสี่ยงให้แก่ธนาคาร แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้กู้
ผู้ขอกู้ต้องเป็นข้าราชการและเป็นสมาชิก กบข. รวมทั้งพนักงาน กบข. (เฉพาะพนักงานประจำ)
ขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่ตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ จะใช้บริการกับธนาคารออมสินสาขาใดบ้าง เนื่องจากแต่ละหน่วยงานอาจมีพื้นที่ตั้งของสำนักงานแตกต่างกัน
       ยังไม่ได้ เนื่องจากหน่วยงานต้นสังกัดจะต้องตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ และตกลงหักเงินเดือนผู้กู้ นำส่งชำระหนี้ให้ธนาคาร ก่อน ซึ่งขณะนี้ธนาคารฯ ได้ทำหนังสือเชิญหน่วยงานเข้าร่วมโครงการฯ ไปแล้ว อยู่ระหว่างรอการตอบรับจากหน่วยงาน ทั้งหมด จำนวน 221 หน่วยงาน
หลักทรัพย์ที่จะใช้ในการค้ำประกันต้องเป็นบ้านพร้อมที่ดิน ที่ดินว่างเปล่า และอาคารชุดซึ่งต้องปลอดภาระผูกพันถึงสามาถนำมาค้ำประกันได้ หากเป็นที่ในการเกษตรทางธนาคารออมสินยังไม่มีนโยบาย
Displaying results 11-15 (of 15)
 |<  <  1 - 2 >  >|