ติดต่อเรา


GSB SLA
แผนผังระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน
กระบวนการรับฟังเสียงของลูกค้า (VOC)
ระยะเวลายืนยันการรับเรื่องจากช่องทางรับฟังเสียงลูกค้า