รายงานการรับฟังเสียงลูกค้าธนาคารออมสิน
 • รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ไตรมาส 2/2562
  480 kB
 • รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ไตรมาส 1/2562
  555 kB
 • รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ไตรมาส 4/2561
  581 kB
 • รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ไตรมาส 3/2561
  517 kB
 • รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ไตรมาส 2/2561
  515 kB
 • รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ไตรมาส 1/2561
  462 kB
 • รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ไตรมาส 4/2560
  513 kB
 • รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ไตรมาส 3/2560
  2 MB
 • รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ไตรมาส 2/2560
  2 MB
 • รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ไตรมาส 1/2560
  1.8 MB