ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
วิวัฒนาการออมสิน

คำขวัญวันสถาปนาออมสินครบรอบ ๕๓ ปี

ขอเชิญเยี่ยมชมคำขวัญเนื่องในวันสถาปนา ครบรอบ ๕๓ ปี ธนาคารออมสิน

speech01.jpg

คำขวัญเนื่องในวันสถาปนาครบรอบ ๕๓ ปี ธนาคารออมสิน จอมพล ถนอม กิตติขจร