ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
วิวัฒนาการออมสิน

พิธีวางศิลาฤกษ์ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

พิธีวางศิลาฤกษ์ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

found01.jpg

ม.ล.ปืนไทย มาลากุล ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน อ่านรายงานการก่อสร้างสำนักงานใหญ่ ธนาคารออมสิน 
ต่อ พลอากาศเอก บุญชู จันทรุเบกษา (ประธานกรรมการธนาคารออมสิน) ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์

found02.jpg

ประธานกรรมการธนาคารออมสิน พระยาโทณวณิกมนตรี ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
คณะกรรมการธนาคารออมสิน พนักงานธนาคารออมสินชั้นผู้ใหญ่ และผู้มีเกียรติที่ไปร่วมในพิธี

found03.jpg

ม.ล.ปืนไทย มาลากุล ผู้อำนวยการธนาคารออมสินจุดธูปบูชาเทพารักษ์ 
ในวันประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ สำนักงานใหญ่ ธนาคารออมสิน

found04.jpg

พลอากาศเอก บุญชู จันทรุเบกษา ประธานกรรมการธนาคารออมสิน
ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ เจิมแผ่นศิลาฤกษ์

found05.jpg

ประธานกรรมการธนาคารออมสิน ประกอบพิธี วางศิลาฤกษ์
(จากซ้าย นาวาอากาศ สรรเสิญ วานิชย์ ม.ล.ปืนไทย มาลากุล)

found06.jpg

การก่อสร้างสำนักงานใหญ่ธนาคารออมสิน พนักงานธนาคารออมสิน
กองแบบแผนควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดทุกระยะทุกรายการ

found07.jpg

บริเวณลานหน้าสำนักงานใหญ่ ธนาคารออมสิน ถนนพหลโยธิน 
สมโพธิ แสงเดือนฉาย ถ่ายจากดาดฟ้าชั้นที่ ๑๐ ของโรงแรมแคปบีตอล

 

เบื้องหลังสำนักงานใหญ่ ธนาคารออมสินแห่งใหม่นี้ จะมองเห็นอาคารบ้านเรือนเรียงรายกระจายอยู่สุดสายตา จาก...อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ไปตามถนนพหลโยธิน เมื่อผ่านสถานีตำรวจนครบาลบางซื่อไปเล็กน้อย ขวามือ...จะเห็นประตูเหล็ก ๒ ประตู มีป้ายติดไว้ที่กำแพงข้างประตูว่า “ธนาคารออมสิน THE GOVERNMENT SAVINGS BANK” และเมื่อมองตรงเข้าไปจะเห็นตึกอาคาร ๓ ชั้น ทรวดทรงเป็นแบบไทยสากล หรืออย่างที่เรียกกันว่า “ไทยโมเดิ้น” ตั้งตระหง่านเป็นศรีสง่าแก่ถนนสายนี้ และนี่คือ...สำนักงานใหญ่ ธนาคารออมสิน