ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
วิวัฒนาการออมสิน

ประวัติธนาคาร

พระบรมอนุสาวรีย์เชิดชูพระเกียรติยศ ต้นแบบการออม ทดลองฝึกหัด และขัดเกลา

พระบรมรูปราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖

 

history-01-(2).jpg

(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงเจิมแผ่นทองจารึก ที่ฐานพระบรมรูปราชานุสาวรีย์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖)

 

 history-02.jpg

พระยาคธารบดี สีหราชบาลเมือง (เทียบ อัศวรักษ์)

history-03.jpg

นายพลเอก เจ้าพระยารามราฆพ (หม่อมหลวงเฟื้อ พึ่งบุญ)

แบงค์ลีฟอเทียปฐมเหตุแห่งการออม

 

history-04.jpg

 

(คลังออมสินแห่งแรก ณ กรมพระคลังมหาสมบัติ)

 

ลี แปลว่า ใหญ่ ได้แก่ รัชกาลที่ ๖ ขณะทรงดำรงอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ซึ่งเป็นประธานกรรมการหรือ เจ้าของแบงค์

ฟอ ได้แก่ เฟื้อ ม.ล.เฟื้อ พึ่งบุญ ณ อยุธยา – พลเอกเจ้าพระยารามราฆพ เป็นกรรมการผู้จัดการ

เทีย ได้แก่ เทียบ เทียบ อัศวรักษ์ – พระยาคธาธรบดี เป็นกรรมการ การดำเนินกิจการของแบงค์ในระยะเริ่มต้น มีเจ้าหน้าที่เสมียน ๑ คน คอยดูแลบัญชีเอกสาร