ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
วิวัฒนาการออมสิน

ธนาคารออมสินสาขา

ยุคต่างๆของสาขาธนาคารออมสิน

ภาพและประวัติความเป็นมาของสาขาต่างๆ ในยุคต่างๆ ของธนาคารออมสิน ก่อนจะกลายมาเป็นธนาคารออมสินในยุคปัจจุบันที่มีความทันสมัยในการให้บริการครบวงจร

 

ธนาคารออมสิน ยุคที่ ๑

ยุคที่ ๑

คลังออมสินสังกัดกรมพระคลังมหาสมบัติ
กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ 
พ.ศ. ๒๔๕๖ - ๒๔๗๑

 

ธนาคารออมสิน ยุคที่ ๒

ยุคที่ ๒

คลังออมสินสังกัดกรมไปรษณีย์โทรเลข
กระทรวงพาณิชย์และ คมนาคม 
พ.ศ. ๒๔๗๒ - ๒๔๘๙

 

ธนาคารออมสิน ยุคที่ ๓

ยุคที่ ๓

ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง
พ.ศ. ๒๔๙๐ - ๒๕๔๐