ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
พิพิธภัณฑ์ธนาคารออมสิน

กระปุกออมสิน ๒๒๑-๒๔๐

3-221.gif

แบบ ๓-๒๒๑

กระป๋องออมสินของประเทศเนเธอร์แลนด์หมูตัวเล็กสีเขียว มีอักษร “Spaar Bank Te Rotterdam” ลักษณะเป็นรูปหมูสีเขียว(ตัวเล็ก) ทำด้วยพลาสติก ขนาดยาว ๑๐.๕ ซ.ม. กว้าง (อ้วน) วัดโดยรอบ ๑๐.๗ ซ.ม.

3-222.gif

แบบ ๓-๒๒๒

กระป๋องออสินของประเทศออลแลนด์ รูปทรงสี่เหลี่ยมน มีอักษร “Spar-u. Darlehnskasse e.g.m.u.h Schweiburgi.o Gunter Wanger Blechwerk" ลักษณะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมทรงมนสีดำ ทำด้วยโลหะขนาดกว้าง ๕ ซ.ม. มีที่ใส่สตางค์ด้านข้า

3-223.gif

แบบ ๓-๒๒๓

กระป๋องออมสินของประเทศสิงค์โปร์ รูปปั้นเด็กสีน้ำตาล ลักษณะเป็นรูปปั้นเด็กผู้หญิงแบมือ ทำด้วยปูนพลาสเตอร์ สีน้ำตาล มีพวกมาลัยดอกไม้คล้องคอ ขนาดสูง ๑๗.๕ ซ.ม. วัดจากฐานกว้าง ๑๓.๕ ซ.ม มีที่ใส่สตางค์ด้านหน้า

3-224.gif

แบบ ๓-๒๒๔

กระป๋องออมสินของประเทศสิงค์โปร์รูปต้นไม้ มีอักษร “Your National Saving Bank” ลักษณะ เป็นรูปต้นไม้ทำด้วยปูนพลาสเตอร์ กว้างโดยต้น ๙.๕ ซ.ม. สูง ๑๔ ซ.ม (มีรูปกระต่ายอยู่ที่ใบ) มีที่ใส่สตางค์ด้านบน

3-225.gif

แบบ ๓-๒๒๕

กระป๋องออมสินของประเทศสิงคโปร์รูปกระต่าย มีอักษร “Posb Bank” ที่กระเป๋า ลักษณะ เป็นรูปกระต่าย ทำด้วยเชรามิคสีขาวใส่สูทสีดำ หูกระต่ายแดง กางเกงสีดำคาดแดง หิ้วกระเป๋ะ มีอักษร “Posb Bank” มีที่ใส่สตางค์ด้านบน

3-226.gif

แบบ ๓-๒๒๖

กระป๋องออมสินของประเทศสิงคโปร์รูปโถใส่ขนม มีอักษรใต้ฐาน “Potteoy Mart” “Your National Savings Bank” (ข้าง โถ) ลักษณะ เป็นรูปโถใส่ขนม (เม็ดอัลม์อล) ทรงกลมสีขาวคาดลาดเส้นสีแดง ทำด้วยเซรามิคข้างโถมีรูปกระต่ายถือลูกอัลม์อลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๙.๕ ซ.ม. สูง ๑๓ ซ.ม. มีที่ใส่สตางค์ด้านบน

3-227.gif

แบบ ๓-๒๒๗

กระป๋องออมสินของประเทศสิงคโปร์รูปบ้าน มีอักษร “Your National Savings Bank” ลักษณะ เป็นรูปบ้าน ทำด้วยเซรามิค ตัวบ้านสีขาว หลังคาสีน้ำตาล ด้านหน้ามีรูปกระต่างนั่งข้างถุงเงิน ขนาดกว้าง ๙.๘ ซ.ม. ยาว ๑๑ ซ.ม. สูง ๑๕.๓ ซ.ม. มีที่ใส่สตางค์ด้านบนหลังคาบ้าน

3-228.gif

แบบ ๓-๒๒๘

กระป๋องออมสินของประเทศสิงคโปร์รูปบ้านทรงกลมมีอักษร “Save Now Save Wisely ” (ด้านบน) “Your National " (ลูก กุญแจ) Saving Bank (ด้านล่าง) ลักษณะ เป็นรูปทรงกลมบ้านทรงกลมสีขาว ทำด้วยเซรามิค มีรูปกระต่ายถือขนมอยู่ด้านหน้า ขนาดฐานกว้าง ๘ ซ.ม. ยาว ๑๐๘ ซ.ม. ตัวทรงกลม กว่าง ๑๓ ซ.ม. กว้าง ๘ ซ.ม. สูง ๑๗.๕ ซ.ม. มีที่ใส่สตางค์ด้านบน

3-229.gif

แบบ ๓-๒๒๙

กระป๋องออมสินของประเทศญี่ปุ่นรูปตุ๊กตาแบกถุงเงิน มีสติ๊กเกอร์ติดอยู่ด้านล่าง มีอักษร “Mushi Produgtions” ลักษณะ เป็นตุ๊กตาแบกถุงเงิน ทำด้วยเซรามิคสีดำ ชมพู แดง ขนาดฐานกว้าง ๔.๕ ซ.ม. ยาว ๖.๒ ซ.ม. สูง ๔.๗ ซ.ม. มีที่ใส่สตางค์ด้านหลัง

3-230.gif

แบบ ๓-๒๓๐

กระป๋องออมสินของประเทศญี่ปุ่นรูปตุ๊กตาการ์ตูนกระรอกตัวเมีย ลักษณะเป็นรูปตุ๊กตาการ์ตูนกระรอกตัวเมียผูกโบว์สีชมพูเสื้อ สีชมพู (กระโปรง) จุดขาวรองเท้าสีแดง ทำด้วยยาง มีที่ใส่สตางค์ด้านล่าง

3-231.gif

แบบ ๓-๒๓๑

กระป๋องออมสินของประเทศญี่ปุ่นรูปเป็ดยืนอยู่บนหีบสมบัติมีอักษรภาษา ญี่ปุ่นด้านหน้า ด้านหลัง ลักษณะเป็นรูปเป็ดยืนอยู่บนหีบสมบัติ ทำด้วยพลาสติกแข็งสีเหลือง ขนาดกว้างหีบ ๔.๓ ซ.ม. ยาว ๖.๕ ซ.ม. สูงจากหีบ ถึงตัวเป็ด ๑๖ ซ.ม.

3-233.gif

แบบ ๓-๒๓๓

กระป๋องออมสินของญี่ปุ่นรูปตุ๊กตากิโมโน ทำด้วยไม้ สีเขียว (ผู้ชาย) ลักษณะเป็นรูปตุ๊กตากิโมโน ทำด้วยไม้ (สีเขียว) ทรงกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ ซ.ม. สูง ๑๖.๕ ซ.ม. มีที่ใส่สตางค์ด้านหลัง

3-234.gif

แบบ ๓-๒๓๔

กระป๋องออมสินของประเทศญี่ปุ่นรูปตุ๊กตากิโมโน ทำด้วยไม้สีแดง (ผู้หญิง) ลักษณะ เป็นรูปตุ๊กตากิโมโน ทำด้วยไม้สีแดงลวดลายทรงกลม มีปิ่นผักผมสีส้ม รูปร่างทรงกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๓ ซ.ม. สุง ๑๖.๕ ซ.ม. มีที่ใส่สตางค์ด้านหลัง

3-235.gif

แบบ ๓-๒๓๕

กระป๋องออมสินของประเทศญี่ปุ่นตุ๊กตากิโมโน ทำด้วยไม่สีแดง(ผู้หญิง) ลักษณะ เป็นรูปตุ๊กตากิโมโน ทำด้วยไม้ลวดลายสีแดง มีปิ่นปักผมสีแดง รูปร่างทรงกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ ซ.ม. สุง ๑๖.๕ ซ.ม. มีที่ใส่สตางค์ด้านหลัง

3-236.gif

แบบ ๓-๒๓๖

กระป๋องออมสินของประเทศญี่ปุ่นรูปตุ๊กตากิโมโน ทำด้วยไม้ สีแดง-น้ำเงิน (ผู้หญิง)
ลักษณะ เป็นตุ๊กตากิโมโน ทำด้วยไม้ลวดลาย แดง-น้ำเงินทรงกลมมีปิ่นปักผมสีน้ำตาล จุดขาว เส้นผ่านศุนย์กลาง ๖ ซ.ม. สูง ๑๖.๕ ซ.ม. มีที่ใส่สตางค์ด้านหลัง

3-237.gif

แบบ ๓-๒๓๗

กระป๋องออมสินของประเทศญี่ปุ่นลูกฟุตบอล (สีขาว) ลักษณะเป็นรูปลูกเทนนิสสีขาว ทำด้วยพลาสติก มีอักษร ภาษาญี่ปุ่นอยู่ใต้ช่องใส่เงิน ด้านบน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒๓ ซ.ม.

3-238.gif

แบบ ๓-๒๓๘

กระป๋องออมสินของประเทศญี่ปุ่นลูกฟุตบอล (สีขาว) ลักษณะ เป็นรูปลูกฟุตบอลสีขาว ทำด้วยพลาสติก มีอักษรภาษาญี่ปุ่นอยู่ใต้ช่องใส่เงิน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๖ ซ.ม. มีที่ใส่สตางค์ด้านบน

3-239.gif

แบบ ๓-๒๓๙

กระป๋องออมสินของประเทศญี่ปุ่นรูปตุ๊กตากระรอก (ตัวเมีย) ลักษณะเป็นรูปตุ๊กตากระรอกตัวเมีย ทำด้วยพลาสติกสีเหลืองคาดส้ม ขนาด ๔.๕ ซ.ม. สูง ๘.๕ ซ.ม. มีที่ใส่สตางค์บนศรีษะ

3-240.gif

แบบ ๓-๒๔๐

กระป๋องออมสินของประเทศญี่ปุ่นรูปตุ๊กตากระรอก (ตัวเมีย) ลักษณะเป็นรูปตุ๊กตากระรอกตัวเมีย ทำด้วยพลาสติกสีเหลืองคาดส้ม ขนาด ๔.๕ ซ.ม. สูง ๘.๕ ซ.ม. มีที่ใส่สตางค์บนศรีษะ