ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
พิพิธภัณฑ์ธนาคารออมสิน

กระปุกออมสิน ๑๘๑-๒๐๐

 
3-182-0.jpg

แบบ ๓-๑๘๒

กระป๋องออมสินของประเทศเยอรมันรูปประตูฟุตบอล มีลักษร “Spare fur Deine Wunsche der Kreissparkasse” ลักษณะเป็นรูปประตูฟุตบอลทำด้วยไม้ บนช่องใส่สตางค์ มีอักษร Spare fur Deine Wunsche der Kreissparkasse หน้าประตูมีคนรับลูกฟุตบอลเป็นรูปเหรีญ ๑๐ PEENNIC มีอักษร Hine.in ขนาดกว้าง ๕.๕ ซ.ม. ยาว ๑๐ ซ.ม. มีที่เปิด-ปิดใต้ฐาน

3-184.gif

แบบ ๓-๑๘๔

กระป๋องออมสินของประเทศเยอรมัน รูปกล่องทรงกลม มีอักษร “S” ตรง ซ่องใส่สตางค์ ลักษณะเป็นรูปทรงกลม รูปกระปุกทำด้วยพลาสติก รอบกล่องมีรูปเครื่องเงิน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๘ ซ.ม. สูง ๖.๘ ซ.ม. ใต้ฐานมีที่เปิด-ปิด มีที่ใส่สตางค์ด้านบน

3-186.gif

แบบ ๓-๑๘๖

กระป๋องออมสินของประเทศเยอรมัน รูปกล่องทรงกลม มีอักษร “S” ตรงซ่องใส่สตางค์
ลักษณะ เป็นรูปทรงกลม รูปกระปุกทำด้วยพลาสติก รอบกล่องมีรูปเครื่องเงิน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๘ ซ.ม. สูง ๖.๘ ซ.ม. ใต้ฐานมีที่เปิด-ปิด มีที่ใส่สตางค์ด้านบน

3-187.gif

แบบ ๓-๑๘๗

กระป๋องออมสินของประเทศชันเดอร์แลนด์ รูปทรงแท่งหิน สีเหลือมีอักษร “SUNDERLAND SAVINGS BANK” ลักษณะเป็นรูปแท่งหินทำด้วยพลาสติกสีเหลือง กว้าง ๔.๘ ซ.ม. ยาว ๙.๘ ซ.ม. สูง ๕.๖ ซ.ม มีเปิด-ปิด ใต้ฐาน มีที่ใส่สตางค์ด้านบน

3-188.gif

แบบ ๓-๑๘๘

กระป๋องออมสินของประเทศฟินแลนด์ รูปลูกฟุตบอล สีขาว-ดำ มีอักษร “Sparebarker HEDMARK” ลักษณะเป็นลูกฟุตบอลสีขาว – ดำ ทำด้วยพลาสติก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๙.๕ ซ.ม. ตั้งอยู่บนฐานทรงกลมสีแดงใต้ลูกฟุตบอลมีที่เปิด-ปิด

3-190.gif

แบบ ๓-๑๙๐

กระป๋องออมสินของประเทศฟินแลนด์รูปทรงกลมสีแดง ลักษณะเป็นรูปทรงกลมสีแดงทำด้วยพลาสติก ขนาดเส้นผ่าศุนย์กลาง ๓๑ ซ.ม. ใต้ฐานมีที่เปิด-ปิด

3-191.gif

แบบ ๓-๑๙๑

กระป๋องออมสินของปรเทศฟินแลนด์ รูปลูกโลกสีเขียว มีอักษร MELDAL SPAREBANK ลักษณะ เป็นรูปลูกโลกสีเขียว ทำด้วยพลาสติก มีวงแหวน สีขาวล้อมรอบ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๕ ซ.ม. ตั้งอยู่บนฐานสีน้ำเงินใต้ฐานมีที่เปิด-ปิด

3-192.gif

แบบ ๓-๑๙๒

กระป๋องออมสินของประเทศอิตาลี รูปกระเป๋าถือสีเงินมีหูหิ้ว มีอักษร “CASSADI RISPARMIO DELLE PROVINCE LOMBARDE Fondata nel 1823” ลักษณะเป็นรูปทรงกระเป๋าสีเงินมีหิ้วทำด้วยโลหะ ขนาดกว้าง ๖.๓ ซ.ม. ยาว ๑๑ ซ.ม. สูง ๘ ซ.ม. ใต้ฐานมีที่เปิด-ปิด มีหมายเลข ๑๐๒๐๑๐ มีที่ใส่สตางค์ด้านบน

3-193.gif

แบบ ๓-๑๙๓

กระป๋องออมสินของประเทศอิตาลี มีอักษร “Bank Of the Commonwealth Detroit” ลักษณะ รุปทรงสี่เหลี่ยมสีเงินทอง ทำด้วยโลหะ ขนาดกว้าง ๑๐.๓ ซ.ม. สุง ๙ ซ.ม. หนา ๓.๕ ซ.ม. มีที่เปิด-ปิด ด้านหลัง

3-194.gif

แบบ ๓-๑๙๔

กระป๋องออมสินของประเทศอิตาลี รูปกระเป๋าเหล็กสีน้ำเงิน มีอักษร CASS DI PISPARMIO DIVERONA VICEZAE BELLUNOลักษณะ เป็นรูปทรงกระเป๋ามีหูทรงสีเหลี่ยมมน ทำด้วยโลหะ สีฟ้า กว้าง ๖.๓ ซ.ม. ยาว ๑๑ ซ.ม. สูง ๘ ซ.ม. มีหมายเลย ๒๗๖๐๙๑/๖๗ มีที่เปิด-ปิด ใต้ฐานมีที่ใส่สตางค์ด้านบน

3-195.gif

แบบ ๓-๑๙๕

กระป๋องออมสินของประเทศอิตาลี รูปหนังสือ มีอักษร peril mio arise CASSA LOMBARDA VIN MANZONI 14 MILANO (อยู่ หน้าปก)ลักษณะ เป็นรูปทรงหนังสือทำด้วยโลหะสีน้ำเงิน ขนาดกว้าง ๑๓ ซ.ม. หนา ๔ ซ.ม. มีทีเปิด-ปิด ด้านหลังมีหมายเลข ๑๑๓๖ ใต้สันสมุด มีทีใส่สตางค์ด้านบน

3-196.gif

แบบ ๓-๑๙๖

กระป๋องออมสินของประเทสออสเตรเลีย รูปตู้ ATM สีน้ำเงิน มีอักษร “State Bank Victoria Teller Point Easy Bank” ลักษณะเป็นตู้ ATM สีน้ำเงินทรงสีเหลี่ยม กว้าง ๘ ซ.ม. สูง ๑๒ ซ.ม. หน้า ๔.๙ ซ.ม. ทำด้วยพลาสติก

3-197.gif

แบบ ๓-๑๙๗

กระป๋องออมสินของประเทศออมสเตรเลียทรงหกเหลี่ยม มีอักษร “HEAD OFFICE THE STATE SAVINGS BANK OF VICTORIA” ลักษณะ เป็นกล่องรูปทรงหกเหลี่ยมสีน้ำเงินทำด้วยสังกะสี ด้านหน้ามีรูปตึก ด้านข้างมีรูปต้นไม้และเรือใบ ขนาด ๕.๕ ซ.ม. ยาว ๙.๓ ซ.ม. สูง ๗.๓ ซ.ม.มีที่เปิด-ปิดใต้ฐาน

3-198.gif

แบบ ๓-๑๙๘

กระป๋องออมสินของประเทศออสเตรเลีย รูปทรงกระเป๋าถือ สีดำ มีอักษร “CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS” ลักษณะเป็นรูปทรงกระเป๋าถือมีหูสีดำทำด้วยโลหะ ขนาดกว้าง ๖.๒ ซ.ม. ยาว ๑๑ ซ.ม. สูง ๖.๓ ซ.ม. มีแผ่นป้ายและรหัส ๒๙๐๗๘ อยู่ด้านหน้ามีที่เปิด-ปิดอยุ่ใต้ฐาน มีที่ใส่สตางค์ด้านข้าง

3-199.gif

แบบ ๓-๑๙๙

กระป๋องออมสินของประเทศออสเตรเลีย รูปทรงตึกมีอักษร “Clommonwealth Bank of Australia” สี ด้าน (ต้องใช้แว่นขยายส่อง) ลักษณะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม เป็นรูปตึกสูงทำด้วย สังกะสี ขนาดกว้าง ๕.๘ ซ.ม. ยาว ๘.๒ ซ.ม. สูง ๑๐.๔ ซ.ม. มีที่ใส่สตางค์ด้านบน

3-200.gif

แบบ ๓-๒๐๐

กระป๋องออมสินของประเทศออสเตรเลียรูปหมียืนข้างหีบ มีอักษร “Fat Cat’s Treasure chest” (ด้านหน้า) The Savings Bank of South Australia (ด้านหลัง) ลักษณะ เป็นรูปหมียืนอยู่บนแท่นข้างหมีมีหีบ ทำด้วยพลาสติก สีส้ม กว้าง ๙.๕ ซ.ม. ตัวหมีสูง ๑๐.๗ ซ.ม มีที่ใส่สตางค์ด้านข้างตัวหมี