ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
พิพิธภัณฑ์ธนาคารออมสิน

กระปุกออมสิน ๑๖๑-๑๘๐

3-161.gif

แบบ ๓-๑๖๑

กระป๋องออมสินของประเทศออสเตรเลีย รูปหีบสมบัติสีแดงมีอักษร “SOUTH WALES SAVINGS BANK LIMITED INCORPORATED IN SOUTH WALES” ลักษณะเป็นรูปหีบสมบัติสีแดง ทำด้วยสังกะสี ขนาดกว้าง ๖.๒ ซ.ม. ยาว ๙ ซ.ม. สูง ๖.๒ ซ.ม.

3-162.gif

แบบ ๓-๑๖๒

กระป๋องออมสินของประเทศบราซิล รูปทรงกระบอกพลาสติกใสตั้งอยู่บนแท่น มีตัวอักษร “CAIXA ECONOMICA FEDERAL”ล้กษณะเป็นรูปทรงกระบอกทำด้วยพลาสติกใสมีที่ใส่สตารงค์ด้านบนตั้งอยู่บนฐานขนาดความกว้าง ๑.๕ ซ.ม. ตัวแท่งกระบอกสูง ๑๒.๕ ซ.ม.

3-163.gif

แบบ ๓-๑๖๓

กระป๋องออมสินของประเทศเยอรมันสีเหลือง มีอักษร “Kreissparkasse Kunzeleau”ลักษณะรูปทรงกลมมนสีเหลืองเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖.๕ ซ.ม สูง ๗ ซ.ม. ทำด้วยโลหะ มีที่เปิด-ปิด อยู่ใต้ฐาน มีที่ใส่สตางค์อยู่ด้านบน

3-164.gif

แบบ ๓-๑๖๔

กระป๋องออมสินของประเทศเยอรมันสีส้ม มีอักษร EO tanst eian Bi-Ba-Bustremamnim unseem Haus hereemn Er ritelt sein Sacklein gimter sich Eo tangt on Bi-Ba-Butteman ลักษณะ เป็นรูปกระป๋องทำด้วยพลาสติกสีแดงมีรูปแซนตาคลอส แมวดำอยุ่รอบกระป๋อง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๐ ซ.ม. มีที่เปิด-ปิด

3-165-0.jpg

แบบ ๓-๑๖๕

กระปุกออมสินของประเทศฟินแลนด์ รูปอิปโปสีส้มมีอักษร “SPAARKAS CODEP” ลักษณะเป็นรูปอิปโปสีส้มทำด้วยพลาสติกความยาว ๑๕ ซ.ม. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรอบตัว ๒๗.๕ ซ.ม. มีกุญแจเปิด-ปิด ใต้ทอง ที่ใส่สตางค์ด้านบน

3-166.gif

แบบ ๓-๑๖๖

กระป๋องออมสินของประเทศเยอรมันรูปทรงกระป๋องมีอักษร “FERIENGLUCK DURCH SP AREN” ด้านบน “HAMBURGER SPARCASSE VON 1827” ลักษณะเป็นรูปทรงกระป๋องทำด้วยสังกระสีมีรูปรถไฟ เรือ เครื่องบิน รอบกระป๋องขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ ซ.ม. สูง ๗ ซ.ม.

3-167-0.jpg

แบบ ๓-๑๖๗

กระปุกออมสินของประเทศญี่ปุ่นรูปทรงตึกพลาสติก ๕ เหลี่ยมสีขาว ลักษณะเป็นรูปทรงตึก ๕ เหลี่ยม สีขาวทำด้วยพลาสติ ขนดกว้าง ๗.๓ ซ.ม. ยาว ๘ ซ.ม. กว้าง ๔.๕ ซ.ม. ยาว ๙.๕ ซ.ม. รูปสี่เหลี่ยมคางหมูสุง ๓ ซ.ม. มีที่เปิด-ปิดใต้ฐาน

3-168.gif

แบบ ๓-๑๖๘

กระปุกออมสินของประเทศออสเตรเลีย รูปช้างสีน้ำเงินมีอักษร “COMMONWEALTH SAVINGS BANK” ลักษณะเป็นรูปช้างสีน้ำเงินทำด้วยพลาสติกความยาว หัวจรดหาง ๑๕ ซ.ม. เส้นผ่าศุนย์กลาง ๒๑ ซ.ม. ที่ใส่สตางค์ด้านบน

3-169.gif

แบบ ๓-๑๖๙

กระป๋องออมสินของประเทศเยอรมันมีอักษรด้านบน “HAMBURGR SPARCASSE VON 1827” ลักษณะเป็นรูปทรงกระป๋องทำด้วยสังกะสีสีส้ม ตัวอักษร สีทอง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ ซ.ม. สุง ๗ ซ.ม.

3-170.gif

แบบ ๓-๑๗๐

กระป๋องออมสินของประเทศเยอรมันด้านบนมีอักษร “SPARCASSE VON 1827 HAMBURGRE” ด้านล่างเหมือนด้านบน ลักษณะ เป็นกระป๋องทำด้วยสังกะสีรอบกระป๋อง มีรูปหมี กระรอก และต้นไม้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ ซ.ม. สุง ๗ ซ.ม.

3-171.gif

แบบ ๓-๑๗๑

กระป๋องออมสินของประเทศญี่ปุ่นรูปทรงตู้ไปรษณีย์สีเขียว ลักษณะเป็นรูปตู้ไปรษณีย์ทำด้วยพลาสติกสีเขียว ขนาดเส้นผ่าศุนย์กลางฐาน ๗ ซ.ม. สูง ๑๐.๕ ซ.ม. มีที่ใส่สตางค์อยู่ด้านหน้า

3-172.gif

แบบ ๓-๑๗๒

กระปุกออมสินของประเทศลักแซมเบอร์ก มีอักษร “Caisse O’ Epargne De l’Etat 1978” ลักษณะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสทรงลูกเต๋า ทำด้วยเซรามิค สีขาวด้านบนเป็นรูปเด็กตรงซ่องใส่สตางค์ ด้านหน้าเป็นรูปปราสาทมีคน ๒ คนเดิน ด้านหลังเป็นรูปแม่นกขนด ๗ x ๗ ซ.ม. มีที่เปิด-ปิดใต้ฐาน

3-173.gif

แบบ ๓-๑๗๓

กระป๋องออมสินของประเทศบราซิล มีอักษร “Cadermeta da Caixa ” “CAIXA ECONOMICA FEDERAL” ลักษณะเป็นรูปทรงกระป๋องทำด้วยสังกะสีห่อหุ้มด้วยกระดาษสีขาวและน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖.๓ ซ.ม. สูง ๑๐ ซ.ม. มีที่ใส่สตางค์ด้านบน

3-174.gif

แบบ ๓-๑๗๔

กระป๋องออมสินของประเทศแคนาดา รูปทรงแจกันมีอักษร “CAJADE AHORROS DE GAN” “GRANADA 1967” ลักษณะ เป็นรูปทรงแจกันทำด้วยเซรามิคสีขาวมีลวดลายสีน้ำเงินปากขวดแตก

3-175.gif

แบบ ๓-๑๗๕

กล่องออมสินของประเทศสหรัฐอเมริกา รูปกระเป๋าทำด้วยกระดาษ มีอักษร “FUNDS FOR FUN” ลักษณะเป็นกล่องกระดาษรูประเป๋าถือทำด้วยกระดาษแข็ง สีเหลือมีลวดลายยาว ๑๑ ซ.ม. สูง ๗ ซ.ม. กว้าง ๕ ซ.ม. ที่ใส่สตางค์อยู่ด้านบนข้าง ๆ กระเป๋า

3-176.gif

แบบ ๓-๑๗๖

กระป๋องออมสินของประเทศศรีลังกา รูปหม้อแขกสีเขียว มีอักษร “NATIONAL SAVINGS BANK” อยู่บนช่องใส่สตางค์ ลักษณะรูปกลมสีเขียว ทรงหม้อแขก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔๒ ซ.ม. วัดจากปากถึงฐาน ๑๕ ซ.ม.

3-177.gif

แบบ ๓-๑๗๗

กระป๋องออมสินของประเทศสเปน สีเหลือง มีอักษร Caja Pastal ลักษณะ เป็นรูปทรงกระป๋องทรงกลมทำด้วยสังกระสี สีเหลือง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖.๕ ซ.ม สูง ๑๑ ซ.ม. สีเหลือง มีรูปการ์ตูนมิกกี้เม้าส์รอบกระป๋อง

3-178.gif

แบบ ๓-๑๗๘

กระป๋องออมสินประเทศออสเตรเลีย รูปตู้คอมพิวเตอร์ สีเขียว มีอักษร “THE SAVINGS BANK OF SOUTH AUSTRALIA”ลักษณะเป็นคอมพิวเตอร์ทำด้วยพลาสติก สีเขียว ขนาดกว้าง ๘.๓ ซ.ม. สุง ๑๒.๕ ซ.ม. หนา ๔.๘ ซ.ม.

000.jpg

แบบ ๓-๑๗๙

กระป๋องออมสินของประเทศออสเตรเลีย รุปช้างสีชมพูมีอักษร “COMMEONWEALTH SAVINGS BANK”

001.jpg

แบบ ๓-๑๘๐

กระป๋องออมสินของประเทศเยอรมัน มีอักษร “ SPARCASSE VON 1827 HAMBURGER” ลักษณะเป็นกระป๋องทำด้วยสังกะสีสีน้ำตาลมีรูปสัตว์รอบกระป๋อง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ ซ.ม. ๗ ซ.ม. มีที่หยอดสตางค์อยู่ด้านบน