ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
พิพิธภัณฑ์ธนาคารออมสิน

กระปุกออมสิน ๑๔๑-๑๖๐

3-141.gif

แบบ ๓-๑๔๑

กระป๋องออมสินของประเทศเยอรมัน รูปทรงกระบอก  มีอักษร “WINTER – SPAREN HERBST – SPAREN  SOMMER – SPAREN FRUHLING – SPAREN HAMBURGER SPARCASSE BON 1827” ลักษณะเป็นรูปทรงกระบอกสีเขียวคาดส้ม รอบตัวกระป๋อง มีการเล่นของเด็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ ซ.ม. ทำด้วยสังกะสี

3-142.gif

แบบ ๓-๑๔๒

กระป๋องออมสินของประเทศเปรู รูปสมุดหนังสือสีแดง มีอักษร “BANCO POPULAR DEL PERU FUNDADO 1899” ลักษณะ เป็นรูปสมุดสีแดง ทำด้วยโลหะ มีที่เปิด-ปิด  ด้านหน้าขนาด กว้าง ๙ ซ.ม. ยาว ๑๒ ซ.ม. หน้า ๒.๔ ซ.ม. 

3-143.gif

แบบ ๓-๑๔๓

กระป๋องออมสินของประเทศเยอรมันรูปตุ๊กตาหมีสีส้ม ลักษณะเป็นรูปตัวตุ๊กตาหมีสีส้มขนาดความสูง ๒๑ ซ.ม. ทำด้วยพลาสติกแข็งหุ้มด้วยสีส้ม มีที่เปิด-ปิดใต้ฐาน

3-144.gif

แบบ ๓-๑๔๔

กระป๋องออมสินของประเทศสเปน รูปกระป๋องมีอักษรบนฝา “CAJA DE DHORRO DE TOLEDO” ลักษณะ เป็นกระป๋องทรงกรม ทำด้วยสังกะสี มีรูปตัวสัตว์น้ำ หมุนรอบกระป๋อง เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๐ ซ.ม. สูง ๑๒ ซ.ม.

3-145.gif

แบบ ๓-๑๔๕

กระป๋องออมสินของประเทศสเปน สีเหลือง มีอักษร “Caja Postal” ลักษณะเป็นรูปทรงกระป่องสีเหลือง เส้นผ่าศุนย์กลาง ๖.๕ ซ.ม. สุง ๑๑ ซ.ม. มีรูปตัวมิ๊กกี้เม้ารอบกระป๋อง

3-146.gif

แบบ ๓-๑๔๖

กระป๋องออมสินของประเทศเยอรมัน รูปตู้หยอดเหรีญ มีอักษรด้านหน้า “FAMLTE-SPARASSE” ด้านหลัง “STADTISCHE SPARKASSE BREMERHAVEN” ลักษณะเป็นกล่องโลหะสีทอง มีช่องหยอดเงินด้านหลัง ๖ ช่อง ขนาดกว้าง ๑๕ ซ.ม. ยาว ๒๒ ซ.ม. หน้า ๖.๕ ซ.ม. มีกุญแจเปิด-ปิด ด้านหลัง

3-147.gif

แบบ ๓-๑๔๗

กระป๋องออมสินของประเทศอิตาลี รูปกระเป๋าถือ มีอักษร BANCO DISANTO SPIRITO FONDATO NEL IGOG Cap versato L30000.000 ลักษณะ เป็นรูปกระเป๋าถือมีหูถือทำด้วยโหละสีเงิน มีรหัสใต้หูหิ้วเลข ๑๓๙๐๙ ขนาดกว้าง ๖๓๕ ซ.ม. ยาว ๙.๓ ซ.ม หนา ๕ ซ.ม. ทรงมน ใต้ฐานมีอักษร “PARMAA&FIGLI”

3-148.gif

แบบ ๓-๑๔๘

กระป๋องออมสินของประเทศซูดาน รูปสี่เหลี่ยมแดง มีอักษร อาหรับ และภาษาอังกฤษ “SUDANESE SAVINGS BANK” ลักษณะ เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมสีแดงส้ม ทำด้วยพลาสติก กว้าง ๙ ซ.ม. ยาว ๑๐ ซ.ม. หน้า ๔.๕ ซ.ม มีที่เปิด-ปิดใต้ฐานพร้อมกุญแจ

3-150.gif

แบบ ๓-๑๕๐

กระป่องออมสินของประเทศออสเตรเลีย มีอักษร “START SAVING STATE BANK COMPUTER MONEY BOX”  ลักษณะ เป็นตู้คอมพิวเตอร์ทำด้วยพลาสติกสีน้ำเงิน ขนาดกว้าง ๘.๓ ซ.ม. สูง ๑๒ ซ.ม. หนา ๔.๗ ซ.ม.

3-151.gif

แบบ ๓-๑๕๑

กระป๋องออมสินของประเทศเยอรมัน มีอักษณ “IMMER HINFEIN ”  “HAMBURGER SPARVASE VON 1827” ลักษณะ เป็นรูปทรงกระป๋องสีเขียวคาดดำมีรูปสัตว์รอบกระป๋อง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖.๕ ซ.ม. สุง ๗.๓ ซ.ม

3-152.gif

แบบ ๓-๑๕๒

กระป๋องออมสินของประเทศเยอรมันมีอักษร “Demoregens mat Fpoant De abenbs mat hett HAMBURGER SPARVASE VON 1827” ลักษณะ เป็นรูปทรงกระป๋องสีส้ม ตัวอักษรสีทอง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ ซ.ม. สูง ๗.๓ ซ.ม.

3-153.gif

แบบ ๓-๑๕๓

กระป๋องออมสินของประเทศเยอรมัน รูปลูกฟุตบอลมีอักษร “S” ลักษณะ เป็นรูปลูกฟุตบอลสีขาว-ดำ  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๔.๕ ซ.ม. มีที่เปิด-ปิด ใต้ลูกฟุตบอล

3-154.gif

แบบ ๓-๑๕๔

กระป๋องออมสินของประเทศฟินแลนด์รูปทรง กรวายมนสีทอง มีอักษร “KASSAKAAPPI OY  HELSINKI” ใต้ฐานลักษณะ รูปทรงกรวยมนสีทองทำด้วยโลหะ มีที่ใส่สตางค์ด้านบน ขนาดเส้นฝ่าศูนย์กลางฐาน ๗ ซ.ม. สูง ๗.๕ ซ.ม. มีที่เปิด-ปิด ใต้ฐาน

3-155.gif

แบบ ๓-๑๕๕

กระป๋องออมสินของประเทศออสเตรเลีย มีอักษร “COMMONWEALTH SAVINGS BANK OF AUSTRALIA” ลักษณะ เป็นกระป๋องสังกะสี รูปตีกรอบกระป๋อง ขนาดกว้าง ๗.๕ ซ.ม. สูง ๙ ซ.ม. หนา ๕.๔ ซ.ม.

3-156.gif

แบบ ๓-๑๕๖

กระป๋องออมสินของประเทศไทยรูปช้างน้อยสีฟ้า ผลิตใน วันเด็กปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ลักษณะ เป็นรูปช้างน้อยสีฟ้านั่งยกขาอยู่บนแท่นมีข้อความที่แท่น “มั่นคง จริงใจ รับใช้สังคม”

3-157.gif

แบบ ๓-๑๕๗

กระป๋องออมสินของประเทศออสเตรเลียรูปตู้ computer สีน้ำเงินมีอักษร DOING WELL COMPUTER MONEYBOX sbsa the Savings Bank of South Australia ลักษณะเป็นรูป computer สีน้ำเงินทำด้วยพลาสติกมีที่ใส่สตางค์ด้านบน ขนาดกว้าง ๘.๓ ซ.ม. สูง ๑๒.๓ ซ.ม. หนา ๔.๗ ซ.ม.

3-158.gif

แบบ ๓-๑๕๘

กระปุกออมสินของประเทศออสเตรเลีย รูปตู้ computer สีเหลือง มีอักษร “START SAVING COMPUTER MONEY BOX  sbsa The Savings Bank of South Australia” ลักษณะ เป็นรูปตู้ computer สีเหลือง ด้วยด้วยพลาสติก ขนาดกว้าง ๘.๓ ซ.ม. สูง ๑๒.๓ ซ.ม. หนา ๔.๗ ซ.ม.

3-159.gif

แบบ ๓-๑๕๙

กระปุกออมสินของประเทศลักแซมเบอร์ก มีอักษร Spoerkeess Letrebuerg 1989-1990 ลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส สีขาว กว้าง ๗ ซ.ม.  ทำด้วยเซรามิค มีรูปวาด ปราสาทด้านหน้า ด้านหลังเป็นรูปปลา เด็กหญิงพิงบนหีบสมบัติ ผู้ชายยืนด้านหลังมีที่เปิด-ปิด ใต้ฐาน มีที่หยอดเงินด้านบน

3-160.gif

แบบ ๓-๑๖๐

กระป๋องออมสินของประเทศเยอรมัน มีอักษร “KREISSPAKASE BIEIEFELD GEMEINSAME SPARDASSE FUR DEN LANDKREIS BIELEGELD UND DENSTADTDREIS BIELEFELD” ลักษณะ เป็นทรงกลมทำด้วยโลหะ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖.๕ ซ.ม. สูง ๗.๕ ซ.ม. สีเงินรอบกระป๋องสีขาว มีตัวการ์ตูนล้อมรอบ มีที่เปิด-ปิด ใต้ฐาน