ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
พิพิธภัณฑ์ธนาคารออมสิน

กระปุกออมสิน ๑๐๑-๑๒๐

3-101.gif

แบบ ๓-๑๐๑

กระปุกออมสินของประเทศเม๊กซิโก ลักษณะเป็นรูปหมูสีน้ำตาล มีลวดลายที่ลำตัวเป็นจุดดาวกระจาย สีน้ำเงิน แดง เหลือง ที่ปากสีส้มสีแดง ทำด้วยเซรามิค

3-102.gif

แบบ ๓-๑๐๒

กระปุกออมสิน ไม่ปรากฏชื่อประเทศทำด้วยเครื่องปั้นดินเผา ลักษณะทรงกลมทำด้วยเครื่องปั้นดินเผาสีน้ำตาลมีลวดลายเป็นขีดๆ เส้นผ่าศูนย์กลางวัดโดยรอบ ๑๕.๕ ซ.ม. สูง ๑๕ ซ.ม.

3-103.gif

แบบ ๓-๑๐๓

กระปุกออมสำนของประเทศเยอรมันรูปช้างเหยียบบอล ลักษณะเป็นรูปช้างเหยียบลูกฟุตบอลทำด้วยเซรามิคตัวช้าง สีฟ้า – คาดแดง เหยียบลูกฟุตบอลสีเขียวอยู่บนแท่นขนาดความสูง ความสุง ๑๖ ซ.ม

3-104.gif

แบบ ๓-๑๐๔

กระปุกออมสินของประเทศโปรตุเกส มีอักษรภาษาโปรตุเกส “dep’ sitos caixa geral de ” ลักษณะ กล่องทำด้วยเซรามิคสีน้ำตาลเข้มช่องใส่เงินสีเหลือ ขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัส ๙.๕ X ๙.๕ ซ.ม มีกุญแจเปิด-ปิดใต้กล่อง

3-105.gif

แบบ ๓-๑๐๕

กระปุกออมสินของประเทศเซาท์แลนด์ รูปนกแพนกวิน มีอักษรภาษาอังกฤษ “SOUTLAND SAVINGS BANK” ลักษณะนกแพนกวินสีขาว-ดำ ทำด้วยพลาสติกสูง ๑๓.๕ ซ.ม.

3-106.gif

แบบ ๓-๑๐๖

กระปุกออมสินของประเทศฟินแลนด์รูปตู้จดหมาย มีอักษร ภาษาอังกฤษ “FANA SPAREBANK” ลักษณะ เป็นตู้จดหมายทำ ด้วยพลาสติกสีแดงด้านหลังเป็นพลาสติกใสแดงขนาด-ราคาของเหรียญ ขนาดยาว ๑๘ ซ.ม. สูง ๙ ซ.ม มีกุญแจเปิด-ปิด ด้านหลัง

3-108.gif

แบบ ๓-๑๐๘

กระปุกออมสินของประเทศนิวซีแลนด์รูปบ้านอยู่ในกล่อง กระดาษมีอักษรภาษาอังกฤษ “NEWZELAND PATAKA” ลักษณะเป็นบ้านทำด้วยพลาสติกสีน้ำตาลเข้ม และน้ำตาลอ่อน ขนาดกว้าง ๑๘ ซ.ม สูง ๑๕ ซ.ม อยู่ในกล่องกระดาษเป็นรูปต้นไม้ล้อมรอบ

3-109-(1).gif

แบบ ๓-๑๐๙

กระปุกออมสินรูปหมูเล็ก (สีแดงสด) ของประเทศเยอรมัน ลักษณะเป็นหมูตัวเล็กสีแดง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๓ ซ.ม. ทำด้วยพลาสติก

3-110.gif

แบบ ๓-๑๑๐

กระปุกออมสินรูปหมูดประเทศเยอรมัน ลักษณะเป็นรูปหมูตัวเล็กสีขาว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๓.๕ ซ.ม. ทำด้วยเซรามิค

3-111.gif

แบบ ๓-๑๑๑

กระป๋องออมสินของประเทศสวิเดนมีภาษาอังกฤษ “SPAR BANKEN familje banken” ลักษณะรูปทรงกระบอกเส้นผ่านศูนย์กลาง ๕.๗ ซ.ม สูง ๘.๘ ซ.ม. ตัวกระป๋องสีแดงรอบกระป๋องหุ้มด้วยกระดาษรูปตุ๊กตา ทำด้วยพลาสติก

3-112.gif

แบบ ๓-๑๑๒

กระป๋องออมสินของประเทศฟินแลนด์ มีภาษาอังกฤษ “Fellesbanke” (รูปช้างน้อย) ลักษณะเป็นรูปช้างน้อยสีเขียว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒๒.๕ ซ.ม. ทำด้วยพลาสติก

3-113.gif

แบบ ๓-๑๑๓

กระปุกออมสินของประเทศเยอรมันรูปทรงลูกโลกมีอักษร ภาษาอังกฤษ “AKERS SPAREBANK” ลักษณะเป็นลูกโลก สีทองเขียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๑.๕ ซ.ม. มีกุญแจเปิด-ปิดใต้กระป๋อง

3-114.gif

แบบ ๓-๑๑๔

กระปุกออมสินของประเทศเยอรมันรูปทรงลูกโลก มีอักษรภาษาอังกฤษ “ AKERS SPAREBANK”  ลักษณะเป็นลูกโลกสีทองเขียวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  ๓๑.๕ ซ.ม. มีกุญแจเปิด-ปิดใต้ฐาน

3-115.gif

แบบ ๓-๑๑๕

กระป๋องออมสินของประเทศเยอรมันรูปทรงหมู (กะลามะพร้าว) ลักษณะเป็นรูปทรงหมูทำด้วยกะลามะพร้าวมีลวดลาย ดอกไม้ที่ช่องใส่สตางค์ ด้านบน เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๖.๕ ซ.ม.

3-116.gif

แบบ ๓-๑๑๖

กระป๋องออมสินของประเทศสิทแทนสไตน์ รูปทางกระเป๋ามีอักษร “Liectensteinische Landesbanh Staatsgaruntie” ลักษณะเป็นรูปทรงกระเป๋าถือสีทองมีหูหิ้วเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๒ ซ.ม. สูง ๖ ซ.ม. ทำด้วยโลหะมีกุญแจเปิด-ปิดด้านใต้ฐาน

3-117.gif

แบบ ๓-๑๑๗

กระเป๋าออมสินประเทศเยอรมัน มีอักษรแผ่นป้ายสีทอง-ดำ “NEUE SPARCASSE  VON 1864” ลักษณะรูปทรงกลมสีแดงเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖.๕ ซ.ม สูง ๗ ซ.ม. มีกุญแจเปิด-ปิดใต้ฐาน

3-118.gif

แบบ ๓-๑๑๘

กระป๋องออมสินของประเทศเยอรมันรูปหมีขั้วโลกมีอักษร ภาษาอังกฤษ “HAMBURGRE SPARCASSF VON 1827” ลักษณะเป็นรูปหมีขั้วโลกสีขาวสูง ๙ ซ.ม. ยาว ๑๗ ซ.ม. มีทีเปิด-ปิดใต้ขาหลัง ทำด้วยเซรามิค

3-119.gif

แบบ ๓-๑๑๙

กระป๋องออมสินของประเทศกรีซ มีอักษรภาษา “TAXYAPOMIKO TAMIEYTHPIO” ลักษณะเป็นทีบเหล็กสีเขียว มีหูหิ้วขนาดกว้าง ๗.๕ ซ.ม.ยาว ๑๑ ซ.ม. สูง ๖.๕ ซ.ม. ทำด้วยโลหะมีที่เปิด-ปิดใต้ฐาน

3-120.gif

แบบ ๓-๑๒๐

กระป๋องออมสินของประเทศ Bowery มีภาษาอังกฤษ “REPLOCA FIRST MONEY CHEST 1834 BOWERY SAVINGS BANK” ลักษณะ เป็นหีบสมบัติสีเขียว มีลวดลายทำด้วยเซรามิค ขนาดกว้าง ๙.๕ ซ.ม. ยาว ๑๕ ซ.ม. สูง ๗.๕ ซ.ม. มีที่เปิด-เปิดใต้ฐาน