ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
ผู้ก่อตั้ง

พ.ศ. ๒๕๔๓ – ๒๕๔๗

นายชาญชัย มุกสิกนิศากร

ceo-12.jpg

นายชาญชัย มุกสิกนิศากร

(๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๓ – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗)

การบริหารองค์การและการบริหารงานบุคคล

  • ปรับทิศทางองค์การซึ่งเป็นธนาคารของรัฐให้สามารถแข่งขันในธุรกิจการเงินกับธนาคารพาณิชย์อื่นๆ ได้ จัดกิจกรรมหลากหลายที่เน้นความผูกพันธ์ รับใช้ประชาชนและสังคม ปรับโครงสร้างการบริหารงานธนาคารเพื่อกระจายอำนาจ
  • เปิดการอบรมหลักสูตร “โรงเรียนผู้จัดการ” เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารให้เป็นผู้บริหารมืออาชีพ