ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
ผู้ก่อตั้ง

พ.ศ. ๒๕๓๙ – ๒๕๔๐

ดร. บุญญรักษ์ นิงสานนท์ิ

ceo-10.jpg

ดร. บุญญรักษ์ นิงสานนท์ิ

(๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ – ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐)

การขยายกิจการธนาคาร

ใช้ internet ในการเผยแพร่ธุรกิจของธนาคารให้แก่ลูกค้าและประชาชนทั่วไป บริการโอนเงินเพื่อบุคลที่ ๓ ผ่านระบบ bahtnet เปิดบริการสินเชื่อเพื่อธุรกิจ สินเชื่อเพื่อธุรกิจเอสเอ็มอี สินเชื่อเคหะตามโครงการสวัสดิการที่อยู่อาศัย และจัดกิจกรรม “การประกวดประดิษฐ์กระปุกออมสิน” จากวัสดุเหลือใช้เป็นครั้งแรกในวาระธนาคารออมสินครบรอบ ๘๔ ปี เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐