ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
ผู้ก่อตั้ง

พ.ศ. ๒๕๓๓ – ๒๕๓๔

นายประพันธ์ ศิริรัตน์ธำรงิ

ceo-08.jpg

นายประพันธ์ ศิริรัตน์ธำรง

(๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๔)

การขยายกิจการธนาคาร

  • เพิ่มประเภทธุรกิจสงเคราะห์และครอบครัว ๓ รูปแบบ ได้แก่ ร่มไทร บำนาญสงเคราะห์ ทุนการศึกษา
  • เปิดจำหน่ายเช็คแคชเชียร์ออเดอร์ให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลที่ไม่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร และเปิดบริการธนาคารทางโทรศัพท์อย่างเป็นทางการ