ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
ผู้ก่อตั้ง

พ.ศ. ๒๕๑๕ – ๒๕๑๘

ม.ร.ว.ทองแท่ง ทองแถม

ceo-05.jpg

ม.ร.ว.ทองแท่ง ทองแถม

(๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ – ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘)

การบริหารองค์การ

จัดตั้งสถาบันธนาคารออมสินนานาชาติประจำภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ณ สำนักงานใหญ่ธนาคารออมสิน