ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
ผูัก่อตั้ง

พ.ศ. ๒๔๙๙ – ๒๕๐๐

พระยาเสริมพาณิชย์

ceo-03.jpg

พระยาเสริมพาณิชย์

(๒๐ มีนคม พ.ศ. ๒๔๙๙ – ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๐)

การบริหารองค์การ

ออกระเบียบแบ่งส่วนการบริการธุรกิจของธนาคารออมสินเป็น

  • ฝ่ายการออมสิน
  • ฝ่ายการบัญชี
  • ฝ่ายธนาคาร
  • ส่วนขึ้นตรงต่อผู้อำนวยการของธนาคารออมสิน

 

การขยายกิจการของสำนักงานคลังออมสินสาขา

จัดตั้งธนาคารออมสินเคลื่อนที่โดยใช้รถยนต์ปรับแต่งเป็นเคาน์เตอร์บริการรับฝากเงิน เปิดดำเนินการครั้งแรกคือรถเคลื่อนที่ธนาคารออมสินสาขาบางเขนเมื่อ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๔๙๙