ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
ผูัก่อตั้ง

พ.ศ. ๒๔๙๔ – ๒๔๙๙

พระยาเชาวนานุสถิติ

ceo-02.jpg

พระยาเชาวนานุสถิติ

(๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๔ – ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๙)

การบริหารองค์การและการบริหารงานบุคคล

  • ดำเนินการจัดซื้อที่ดินแปลงหนึ่งใกล้สี่แยกสะพานควาย ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ เพื่อเตรียมสร้างสำนักงานใหญ่ เนื่องจากสำนักงานใหญ่เดิมที่อาคารราชดำเนินมีเนื้อที่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานที่ขยายมากขึ้นอย่างรวดเร็ว
  • ออกระเบียบการส่งเสริมสวัสดิภาพของพนักงาน

 

การขยายกิจการของสำนักงานคลังออมสินสาขา

ออกระเบียบการว่าด้วยการซื้อขาย หรือเก็บเงินตราสารเปลี่ยนมือโดยธนาคารออมสิน การออกตั๋วแลกเงินเพื่อเดินทาง