ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
ประธานกรรมการธนาคารออมสิน

พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๖

นายวินัย วิทวัสการเวช

committee-18.jpg

นายวินัย วิทวัสการเวช

(๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๖)

 

การศึกษา

  • ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ตำแหน่งอื่น

  • ประธานกรรมการ บจ.ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์
  • กรรมการ บมจ. ทิพยประกันภัย
  • กรรมการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย