ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
ประธานกรรมการธนาคารออมสิน

พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๒

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ

committee-17.jpg

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ

(๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๔๒)

 

การศึกษา

  • วิศวกรรมศสาตร์บัณฑิต (โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย M.E.(C.E.) Lamar University, U.S.A.
  • นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับ ๒) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ) รุ่นที่ ๓๘
  • เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตรธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ตำแหน่งอื่น

  • ประธานกรรมการอำนวยการโรงงานยาสูบ
  • ประธานกรรมการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
  • กรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)