ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
ประธานกรรมการธนาคารออมสิน

พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๔๗

นายสมใจนึก เองตระกูล

committee-15.jpg

นายสมใจนึก เองตระกูล

(๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗)

 

การศึกษา

  • ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ Usala College,New Jersey,U.S.A
  • ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร(วปอ.)รุ่นที่ ๓๕

 

ตำแหน่งอื่น

  • ประธานกรรมการ สำนักสลากกินแบ่งรัฐบาล
  • ประธานกรรมการบริษัท ทิพยประกันภัยจำกัด(มหาชน)
  • ประธานกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  • รองประธานกรรมการบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)