ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
 • ธนาคาร
 • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
ประธานกรรมการธนาคารออมสิน

พ.ศ. ๒๕๔๑ - ๒๕๔๓

นายศุภชัย พิศิษฐวานิช

committee-14.jpg

นายศุภชัย พิศิษฐวานิช

(๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑-๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๓)

 

การศึกษา

Master of Business Administration, Ohio University, U.S.A B.A>(Account), Thammasat University

 

ตำแหน่งอื่น

 • ปลัดกระทรวงการคลัง
 • รองปลัดกระทรวงการคลัง
 • อธิบดีกรมศุลกากร
 • อธิบดีกรมสรรพสามิต
 • ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 • ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังs
 • รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง
 • ประธานกรรมการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • รองประธานกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)