ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
ประธานกรรมการธนาคารออมสิน

พ.ศ. ๒๕๓๖ - ๒๕๔๑

นายนิพันธ พุกกะณะสุต

committee-12.jpg

นายนิพันธ พุกกะณะสุต

(๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ - ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๑)

 

ตำแหน่งอื่น

  • อธิบดีกรมธนารักษ์
  • รองปลัดกระทรวงการคลัง
  • อธิบดีกรมบัญชีกลาง