ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
 • ธนาคาร
 • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
ประธานกรรมการธนาคารออมสิน

พ.ศ. ๒๕๓๕ - ๒๕๓๖

นายมนัส ลีวีระพันธุ์

committee-11.jpg

นายมนัส ลีวีระพันธุ์

(๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๕-๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๖)

การศึกษา

 • ปริญญาตรีเกียรตินิยมเศรษฐศาสตร์ McGILL University,Montreal,Canada
 • ปริญญาโทสาขาการคลัง University of California Berkeley
 • วปอ.วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ๒๕๑๙

 

ตำแหน่งอื่น

 • อธิบดีกรมบัญชีกลาง
 • กรรมการคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักนายกรัฐมนตรี
 • กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. บ้านปู
 • กรรมการบจ.ไทยเชื้อเพลิงการบิน
 • ประธานกรรมการ บจ.สยามซัมซุงประกันชีวิต
 • ประธานกรรมการตรวจสอบภาคราชการประจำกระทรวงต่างประเทศ
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคม