ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
 • ธนาคาร
 • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
ประธานกรรมการธนาคารออมสิน

พ.ศ. ๒๕๒๗ - ๒๕๓๕

นายบัณฑิต บุณยะปานะ

committee-10.jpg

นายบัณฑิต บุณยะปานะ

(๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๕)

การศึกษา

 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกาออกระเบียบการส่งเสริมสวัสดิภาพของพนักงาน
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

 

ตำแหน่งอื่น

 • อธิบดีกรมสรรพกร
 • ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 • เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 • ที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลังประจำสหราชอาณาจักรและยุโรป
 • อธิบดีกรมธนารักษ์
 • อธิบดีกรมสรรพสามิต
 • อธิบดีกรมบัญชีกลาง
 • ประธานกรรมการโรงงานยาสูบกรรมการบริษัทการบินไทย
 • ประธานคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย
 • ประธานกรรมการกองทุนพัฒนาตลาดทุน
 • กรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
 • กรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย
 • กรรมการองค์การเหมืองแร่ทางทะเล
 • กรรมการการประปานครหลวง , กรรมการองค์การสุรา