ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
ประธานกรรมการธนาคารออมสิน

พ.ศ. ๒๕๒๕ - ๒๕๒๗

นายชาญชัย ลี้ถาวร

committee-09.jpg

นายชาญชัย ลี้ถาวร

(๑๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๒๕-๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๒๗)

การศึกษา

ปริญญาตรีการธนาคารการคลัง มหาวิทยาลัยอิลินอยส์ สหรัฐอเมริกา

 

ตำแหน่งอื่น

  • ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
  • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
  • ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
  • อธิบดีกรมสรรพสามิต
  • อธิบดีกรมศุลกากร
  • ปลัดกระทรวงการคลัง
  • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
  • เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสำนักนายกรัฐมนตรี