ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
ประธานกรรมการธนาคารออมสิน

พ.ศ. ๒๕๒๓ - ๒๕๒๕

นายวิโรจน์ เลาหะพันธ์

committee-07.jpg

นายวิโรจน์ เลาหะพันธ์

(๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ - ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๕)

การศึกษา

  • มัธยมศึกษา โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
  • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอเมริกัน กรุงวอชิงตัน ดี.ซี สหรัฐอเมริกา
  • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๒๒

 

ตำแหน่งอื่น

  • รองอธิบดีกรมสรรพกร
  • รองปลัดกระทรวงการคลัง
  • อธิบดีกรมธนารักษ์