ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
 • ธนาคาร
 • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
ประธานกรรมการธนาคารออมสิน

พ.ศ. ๒๕๒๓ - ๒๕๒๕

นายพนัส สิมะเสถียร

committee-08.jpg

นายพนัส สิมะเสถียร

(๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ - ๓๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๕)

การศึกษา

 • ประกาศนียบัตร วิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี B.A.,(Cum Laude) สาขาบริหารธุรกิจ (Claremont Men' College, Claremont, California , USA.)
 • ปริญญาโท M.S. วิชาการบัญชี , University of Illinois, Illinois, USA.
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอเมริกัน กรุงวอชิงตัน ดี.ซี สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาเอก Ph.D.,วิชาการบัญชี, University of Illinois, Illinois, USA.

 

ตำแหน่งอื่น

 • ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 • ปลัดกระทรวงการคลัง
 • อธิบดีกรมสรรพกร
 • อธิบดีกรมบัญชีกลาง
 • ที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลังประจำกรุง Washington D.C.
 • กรรมการบริษัทการบินไทย
 • ประธานกรรมการโรงงานยาสูบ
 • ประธานกรรมการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • ประธานกรรมการธนาคารกรุงไทย จำกัด
 • ประธานกรรมการบริษัทผาแดง อินดัสตรีส์ จำกัด
 • ประธานกรรมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • ประธานกรรมการบริษัทอีสเทอร์น สตาร์ เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
 • นายกสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
 • ประธานกรรมการคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน
 • ประธานกรรมการ Asian Seceritties Analysts Federation