ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
ประธานกรรมการธนาคารออมสิน

พ.ศ. ๒๕๑๙ - ๒๕๒๑

นายเอียด นาครทรรพ

committee-06.jpg

นายเอียด นาครทรรพ

(๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๕ - ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๗)

การศึกษา

  • โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
  • โรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  • ปริญญาตรี Far Eastern University (F.E.U) Manila , Republic of Philippines

 

ตำแหน่งอื่น

  • รองปลัดกระทรวงการคลัง
  • สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  • ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์