ประธานกรรมการธนาคารออมสิน

พ.ศ. ๒๕๐๕ - ๒๕๑๗

พลอากาศเอกบุญชู จันทรุเบกษา

committee-04.jpg

พลอากาศเอกบุญชู จันทรุเบกษา

(๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๕ - ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๗)

การศึกษา

โรงเรียนนายร้อยทหารบก

 

ตำแหน่งอื่น

ผู้บัญชาการทหารอากาศ