ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
ประธานกรรมการธนาคารออมสิน

พ.ศ. ๒๕๐๕ - ๒๕๑๗

นายอำนวย วีรวรรณ

committee-05.jpg

นายอำนวย วีรวรรณ

(๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๑๗-๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๑๙)

การศึกษา

  • พาณิชยศาสตร์บัณฑิต
  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  • เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
  • Ph.D.บริหารธุรกิจ

 

ตำแหน่งอื่น

  • รัฐมนตรีว่าการกระทารวงการคลัง
  • สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร