ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
ประธานกรรมการธนาคารออมสิน

พ.ศ. ๒๔๙๕ - ๒๕๐๕

พลเอกหลวงสถิตยุทธการ

committee-03.jpg

พลเอกหลวงสถิตยุทธการ

(๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๕ - ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๕)

การศึกษา

โรงเรียนนายร้อยทหารบก

 

ตำแหน่งอื่น

  • ปลัดกระทรวงกลาโหม
  • รักษาการรองเสนาธิการกระทรวงกลาโหม
  • รักษาการผู้อำนวยการธนาคารออมสิน