ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
ประธานกรรมการธนาคารออมสิน

พ.ศ. ๒๔๙๒ - ๒๔๙๕

พระยาศรีเสนา (ศรีเสนา (ฮะ) สมบัติศิริ)

committee-02.jpg

พระยาศรีเสนา (ศรีเสนา (ฮะ) สมบัติศิริ)

(๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ - ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๕)

การศึกษา

การปกครอง London School of Economics,ประเทศอังกฤษ

 

ตำแหน่งอื่น

  • ปลัดกระทรวงมหาดไทยคนแรก (ปลัดทูลฉลอง)
  • เอกอัครราชทูตไทยคนแรกประจำกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
  • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ
  • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย