ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
ประธานกรรมการธนาคารออมสิน

พ.ศ. ๒๔๙๐ - ๒๔๙๒

พระยานิติศาสตร์ไพศาล

committee-01.jpg

พระยานิติศาสตร์ไพศาล (วัน จามรมาน)

(๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๐ - ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๒)

การศึกษา

  • มัธยมศึกษา โรงเรียนเทพศิรินทร์ (โรงเรียนสวนกุหลาบ อังกฤษ)
  • นักเรียนล่าม ประจำศาลฎีกา ศาลแพ่ง ศาลอุทธรณ์ และศาลคดีต่างประเทศ
  • เนติบัณฑิตไทย โรงเรียนกฎหมาย

 

ตำแหน่งอื่น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม