ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
รางวัลเกียรติยศ
รางวัลเกียรติยศ ประจำปี 2557

รางวัลศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคดีเด่น ประจำปี 2557 (สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ)

รางวัลที่จัดขึ้นสำหรับองค์กรที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นในด้านการรับเรื่องร้องเรียน และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้บริโภค จนผ่านหลักเกณฑ์ การพิจารณาทั้ง 5 หมวดในโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภค (Call Center)