ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
เกี่ยวกับธนาคาร
รางวัลเกียรติยศ ประจำปี 2550

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ

รางวัลที่จัดขึ้นสำหรับองค์กรที่มีลูกจ้าง 500 คนขึ้นไป ที่ให้ความสำคัญและเอาใจใส่เรื่องความปลอดภัยในการทำงาน และการมี สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ถูกสุขอนามัยโดยธนาคารออมสินเป็นสถาบันการเงินแห่งแรกและ แห่งเดียวที่ได้รับรางวัลนี้