ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
รางวัลเกียรติยศ

รางวัลเกียรติยศ ประจำปี 2560


 


รางวัลองค์กรโปร่งใส


รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น - รางวัลประชารัฐวิสาหกิจดีเด่น
ธนาคารออมสิน ได้รับรางวัล Thailand's Most Admired Brand 2017 ธนาคารที่ได้รับความนิยมและน่าเชื่อถือที่สุด(กลุ่มธนาคารรัฐเฉพาะกิจ) จากนิตยสาร BrandAge


 

ธนาคารออมสิน ได้รับการรับรอง ISO/IEC27001:2013 ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ บริการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการธุรกรรมทางการเงินแก่ลูกค้าของธนาคารออมสินผ่าน MyMo
ได้รับการการันตีความปลอดภัยมาตรฐานสากลระดับโลก