ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
 • ธนาคาร
 • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
รางวัลเกียรติยศ
รางวัลเกียรติยศ ประจำปี 2559

coverpage-13062559-(1).jpg

 • รางวัล " Thailand's Most Admired Brand 2016 " แบงก์รัฐที่ครองใจผู้บริโภค
 • รางวัล " Thailand Top Company Awards 2016 " ประเภท Customer Focus Award
 • รางวัล " สุดยอด CEO แห่งปี " Best of CEO Banker
 • รางวัล " นวัตกรรมการเงินยอดเยี่ยมในเอเชียแปซิฟิก " ประจำปี 2559  The Winner Financial Insights Innovation Awards (FIIA) 2016 ด้าน Banking จากบริการทางการเงิน  "MyMo"
 • รางวัล " Highly Commended " Retail Banker International Asia Trailblazer Awards
 • รางวัล " ดาวเมขลา " ประจำปี 2559
 • รางวัล " Best Retail Bank of the Year 2016 " ธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยแห่งปี 2559
 • รางวัล " ประชารัฐวิสาหกิจ ประเภทเชิดชูเกียรติ" หรือ SOE Award ประจำปี 2559
 • เกียรติบัตรรางวัล " รัฐวิสาหกิจที่มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ "
 • รางวัลเชิดชูเกียรติ " กนกนาคราช " และรางวัล " เพชรกนก " และรางวัล " เมตตาธรรม "
 • รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ปี 2559 ประเภทรางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี
 • ประกาศเกียรติคุณ " บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2016 "