ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

คำถามที่พบบ่อย

  • สามารถใช้บริการ ออมสิน Internet Bankingได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 02.01 - 23.00 น. (ปิดการให้บริการระหว่าง 23.00 - 02.00 น.)
  • บริการซื้อสลากออมสินพิเศษออนไลน์เปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 06.00 - 23.00 น.
  • บริการชำระเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 07.00 - 23.00 น.
       สมัครใช้บริการได้ที่ ธนาคารออมสินทุกสาขา ปัจจุบันธนาคารเปิดให้บริการ 3 ระบบ คือ AIS DTAC และ TRUEMOVE ซึ่งจะคิดค่าใช้บริการผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (หักโดยระบบ) อัตราค่าบริการ 3 บาท / ข้อความ (70 ตัวอักษร) เอกสารประกอบการสมัครได้แก่ บัตรทะเบียนผู้ถือสลาก (บัตรที่มีลายมือชื่อผู้ฝาก) และสำเนาบัตรประชาชน
  • การออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 3 ปี จะออกรางวัลทุกวันที่ 16 ของเดือนโดยถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ถึงเวลา 14.20 น. และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ระบบ AM  ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์
  • การออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี จะออกรางวัลทุกวันที่ 1 ของเดือน ยกเว้นเดือนมกราคม ออกรางวัลวันที่ 30 ธันวาคม และเดือนพฤษภาคม ออกรางวัลวันที่ 2 พฤษภาคม โดยถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี เวลา 13.30 น. ถึงเวลา 14.20 น. และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์
  • การออกรางวัลสลากออมสินกุศล งวดที่ 2 จะออกรางวัลทุกวันที่ 1 ของเดือน ยกเว้นเดือนมกราคม ออกรางวัลวันที่ 30 ธันวาคม และเดือนพฤษภาคม ออกรางวัลวันที่ 2 พฤษภาคม โดยออกรางวัลต่อจากสลากออมสินพิเศษ 5 ปี โดยทำการบันทึกเทป และนำออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ถึงเวลา 17.00 น. 
OTP คือรหัสที่ระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ผู้ใช้บริการยืนยันการทำรายการตามบริการที่ธนาคารกำหนดเพียงครั้งเดียวและเมื่อใช้แล้วจะไม่สามารถใช้รหัสชุดเดิมสำหรับทำธุรกรรมอื่นๆได้อีกโดยปกติแล้วรหัส OTP จะมีอายุการใช้งานเพียง 2 นาทีเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านบริการออมสิน Internet Bankingหากเลยระยะเวลาที่กำหนด ผู้ใช้บริการจะต้องกดปุ่ม “ยกเลิก” เพื่อเข้าทำรายการใหม่อีกครั้ง
เนื่องจากวงเงินกู้ทั้งสองมีหลักประกันเดียวกัน จึงควรเก็บรักษาหนังสือยืนยันการจำนองรวมไว้กับโฉนดเพื่อป้องกันการหลงลืมให้ไถ่ถอนหลักประกันออกไปก่อนสัญญาฉบับที่สองจะครบกำหนด
ขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่ตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ จะใช้บริการกับธนาคารออมสินสาขาใดบ้าง เนื่องจากแต่ละหน่วยงานอาจมีพื้นที่ตั้งของสำนักงานแตกต่างกัน
มีผลในช่วงส่งเสริมการออมทรัพย์ คือ ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2551 เท่านั้น
ติดต่อธนาคาร หรือติดต่อได้ที่สำนักงานสาขาที่ท่านติดต่อไว้ โดยแจ้งรายละเอียดว่าท่านได้กรมธรรม์ประเภทไหนไว้ พร้อมเลขที่กรมธรรม์ 
อัตราการส่งเงินฝากขึ้นอยู่กับประเภทเงินฝากกรมธรรม์ อายุของผู้ฝาก เพศ ระยะเวลาการส่งกรมธรรม์และวงเงินสงเคราะห์ที่ลูกค้าเลือก สอบถามได้จาก www.gsblife.com
การฝากสลากออมสินพิเศษผ่านเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ครั้งละ 10 บาทต่อรายการ
Displaying results 81-90 (of 153)
 |<  <  5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14  >  >|