ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

คำถามที่พบบ่อย

ธนาคารจะจัดส่งสลากออมสินพิเศษให้ผู้ใช้บริการตามที่อยู่ที่แจ้งในใบสมัครฯ
ธนาคารออมสินต้องการกระจายโอกาสไปให้โรงเรียนและเด็กจำนวนมากที่สุด และจำนวนเงินรางวัลที่มอบให้ถือเป็นตัวเลขที่ไม่น้อย ถ้าโรงเรียนและเด็กมีการบริหารจัดการเงินที่ดี ก็เชื่อว่าจะสามารถใช้ทุนนี้เพื่อการศึกษาได้หลายปีทีเดียว เพราะฉะนั้น ในการพิจารณาทุน เราจึงจะพิจารณาโรงเรียนและเด็กที่ไม่ได้รับทุนการศึกษาประเภทนี้ในช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา
บุตรยังคงได้รับเงินเป็นของขวัญวันเกิด 2% ทุกปีจนกรมธรรม์ครบกำหนด (พ่อหรือแม่เสียชีวิต จ่ายเงินสงเคราะห์ 100% + ยกเว้นการส่งเงินฝาก + จ่ายเงินของขวัญวันเกิด2% ต่ออีกทุกปี + จ่ายเงินสงเคราะห์อีก 100% เมื่อครบกำหนด)
ไม่ต้องลงทะเบียนเพิ่มเติม เพียงแค่เปิดใช้บัตรตามปกติ ก็สามารถจ่ายเงินแบบ Contactless ได้ทันที
สามารถใช้กับร้านค้าทั่วโลก ผ่านเครื่องรับชำระเงินที่รองรับ Contactless  โดยสังเกตเครื่องหมาย  ที่จุดรับชำระ
ระยะเวลาส่งเงินฝาก 15 ปี เมื่อครบกำหนดปีที่ 15 จ่ายเงินสงเคราะห์ 50% ระยะเวลาส่งเงินฝาก 20 ปี เมื่อครบกำหนดปีที่ 20 จ่ายเงินสงเคราะห์ 100 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ออมสินอุ่นใจ
  • บริการฝากสลากออมสินพิเศษ โดยระบบจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีที่ใช้คู่กับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ทันที ที่ยืนยันการทำรายการ
  • บริการสอบถามยอดรวมเงินฝากสลากออมสินพิเศษ โดยสอบถามยอดเงินคงเหลือได้ตามทะเบียนสลาก
พิจารณาจากหลักเกณฑ์ด้านลักษณะทั่วไปของโรงเรียนในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากร การจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน และการมีส่วนร่วมกับชุมชน ซึ่งจะให้น้ำหนักในส่วนนี้ร้อยละ 60 ส่วนคะแนนที่เหลืออีกร้อยละ 40 พิจารณาจากผลงานหรือกิจกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมที่เป็นรูปธรรม
ในการพิจารณาสินเชื่อ ให้พิจารณาในวงเงินขอกู้รวม และเมื่อนำมาทำสัญญาและลงระบบงานสินเชื่อ ให้แยกเป็น 2 สัญญา คือสัญญากู้ที่ใช้บุคคลค้ำประกัน (อัตราดอกเบี้ย MLR/MOR +1.0% ต่อปี) และสัญญากู้ที่ใช้หลักทรัพย์อื่นเป็นประกัน (อัตราดอกเบี้ย MLR/MOR)
Displaying results 21-30 (of 164)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|