ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
สำนักสินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs

สายงานกิจการสาขา 6

สำนักสินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs 16

ธุรการ โทร. 02-2998000  ต่อ 777011
ที่อยู่ : (สาขาพุนพิน ) ชั้น 3 ธนาคารออมสิน 103 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130

สุราษฎร์ธานี โทร. 02-2998000 ต่อ 777011-12
ที่อยู่ : (สาขาพุนพิน ) ชั้น 3 ธนาคารออมสิน 103 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130

ภูเก็ต โทร. 02-2998000 ต่อ 767041
ที่อยู่ : (สาขาถนนพูนผล) ชั้น 2 ธนาคารออมสิน 32/168 - 169 ถนนพูนผล ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

ชุมพร โทร. 02-2998000  ต่อ 777071
ที่อยู่ : (สาขาปฐมพร) ชั้น 3 ธนาคารออมสิน 229 หมู่ที่ 9 ถ.ชุมพร-ระนอง ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190

ระนอง โทร. 02-2998000 ต่อ 777081
ที่อยู่ : (สาขาระนอง ) ชั้น 3 ธนาคารออมสิน  256/4 ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์  อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000 

พังงา โทร. 02-2998000 ต่อ 767051
ที่อยู่ : (สาขาพังงา ) เขต ชั้น 2 ธนาคารออมสิน  203 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000

Email : Center.SME.Bis16@gsb.or.th

 

สำนักสินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs 17

ธุรการ โทร. 02-2998000 ต่อ 757011
ที่อยู่ : (ภาค 17 ) ชั้น 4 ธนาคารออมสิน 289 หมู่5 ถ.นครศรี-ปากพนัง ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000

นครศรีธรรมราช โทร. 02-2998000 ต่อ 757011
ที่อยู่ : (ภาค 17 ) ชั้น 4 ธนาคารออมสิน 289 หมู่5 ถ.นครศรี-ปากพนัง ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000

กระบี่ โทร. 02-2998000  ต่อ 757061
ที่อยู่ : (สาขาตลาดเก่า) ชั้น 2 ธนาคารออมสิน 36 - 36/1 ถนนศรีพังงา ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000 

พัทลุง โทร. 02-2998000 ต่อ 747071
ที่อยู่ : (สาขาพัทลุง) ชั้น 3 ธนาคารออมสิน 9-11 ถนนนิวาส ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 

ตรัง โทร. 02-2998000  ต่อ 757071
ที่อยู่ : (สาขาตรัง ) ธนาคารออมสิน 121 ถ.พระราม 6 ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000

สตูล โทร. 02-2998000 ต่อ 747061
ที่อยู่ : (สาขาสตูล ) เขต ชั้น 3 ธนาคารออมสิน  13 ถ.บุรีวานิช ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000

Email : Center.SME.Bis17@gsb.or.th
 

สำนักสินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs 18

ธุรการ โทร. 02-2998000 ต่อ 747011
ที่อยู่ : (สาขาถนนลพบุรีราเมศวร์ ) ชั้น 3 ธนาคารออมสิน 333/25-26 ถ.ลพบุรีราเมศวร์ 1 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

สงขลา โทร. 02-2998000 ต่อ 747011
ที่อยู่ : (สาขาถนนลพบุรีราเมศวร์ ) ชั้น 3 ธนาคารออมสิน 333/25-26 ถ.ลพบุรีราเมศวร์ 1 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ยะลา โทร. 02-2998000 ต่อ 737031
ที่อยู่ : (สาขายะลา) ชั้น 2 ธนาคารออมสิน 435 ถนนสิโรรส-กรุงแสง ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000

สะเดา โทร. 02-2998000 ต่อ 747081
ที่อยู่ : (สาขาสะเดา) ชั้น 3 ธนาคารออมสิน 101 ถนนกาญจนวณิช ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา 90120

Email : Center.SME.Bis18@gsb.or.th
 

กลับหน้าหลัก