ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
สำนักสินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs

สายงานกิจการสาขา 4

สำนักสินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs 10

ธุรการ โทร. 02-2998000  ต่อ427011
ที่อยู่ : (สาขาบงคำ) ภาค 10 ชั้น 4 ธนาคารออมสิน  39 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

อุดรธานี โทร. 02-2998000 ต่อ 427011-12
ที่อยู่ : (สาขาบงคำ) ภาค 10 ชั้น 4 ธนาคารออมสิน  39 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

นครพนม โทร. 02-2998000  ต่อ 427111
ที่อยู่ : (สาขานครพนม) ชั้น 4 ธนาคารออมสิน 34 ถ.เพื่องนคร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000

สกลนคร โทร. 02-2998000  ต่อ 427131
ที่อยู่ : (สาขาถนนประชาราษฎร์) ชั้น 2 ธนาคารออมสิน 1734/1 ม.10 ถ.ประชาราษฎร์ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

เลย โทร. 02-2998000  ต่อ 427171
ที่อยู่ : (สาขาเลย) ชั้น 3 ธนาคารออมสิน 119 ถ.เจริญรัฐ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000

หนองบัวลำภู โทร. 02-2998000  ต่อ 427161
ที่อยู่ : (สาขาหนองบัวลำภู) ชั้น 3 ธนาคารออมสิน 89 ม.3 ถ.วิไสยอุดรกิจ ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000

หนองคาย โทร. 02-2998000  ต่อ 427141
ที่อยู่ : (สาขาหนองคาย) ชั้น 3 ธนาคารออมสิน 736-738 ถ.มีชัย ต.นเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

บึงกาฬ โทร. 02-2998000  ต่อ 427151
ที่อยู่ : (สาขาบึงกาฬ) ชั้น 3 ธนาคารออมสิน 45 ต.บึงกาฬ อ.เมือง จ.บึงกาฬ 38000

Email : Center.SME.Bis10@gsb.or.th

 

สำนักสินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs 11

ธุรการ โทร. 02-2998000  ต่อ 437012 
ที่อยู่ : (สาขาศูนย์ราชการ) ภาค 11 ชั้น 3 ธนาคารออมสิน 293/1 ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

ขอนแก่น โทร. 02-2998000  ต่อ 437011 / 437012
ที่อยู่ : (สาขาศูนย์ราชการ) ภาค 11 ชั้น 3 ธนาคารออมสิน 293/1 ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

มุกดาหาร โทร. 02-2998000  ต่อ 427121 
ที่อยู่ : (สาขามุกดาหาร) เขต ชั้น 4 ธนาคารออมสิน 122 ถ.พิทักษ์สันติราษฎร์ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000

ร้อยเอ็ด โทร. 02-2998000  ต่อ 437091
ที่อยู่ : (สาขาเทวาภิบาล) ชั้น 3 ธนาคารออมสิน 82-82/1 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 45000

กาฬสินธุ์ โทร. 02-2998000   ต่อ 437081
ที่อยู่ : (สาขากาฬสินธุ์) เขต ชั้น 3 ธนาคารออมสิน 190 ถ.ภิรมย์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000

ชัยภูมิ โทร. 02-2998000  ต่อ 447081
ที่อยู่ : (สาขาห้าแยกโนนไฮ) ชั้น 3 ธนาคารออมสิน 270/16-17 ม.6 ถ.ชัยภูมิ - สีคิ้ว ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000

มัญจาคีรี โทร. 02-2998000  ต่อ 437101
ที่อยู่ : (สาขามัญจาคีรี) ชั้น 1 ธนาคารออมสิน 427 หมู่ 13 ถนนเกษตรวัฒนา ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160

มหาสารคาม โทร. 02-2998000  ต่อ 437071 
ที่อยู่ : (สาขาท่าขอนยาง) ชั้น 2 ธนาคารออมสิน 337/1-2 หมู่ที่ 1 ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150

Email : Center.SME.Bis11@gsb.or.th


 

สำนักสินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs 12

ธุรการ โทร. 02-2998000  ต่อ 457011 
ที่อยู่ : (สาขาถนนยุทธภัณฑ์) ชั้น 3 ธนาคารออมสิน 101 ถ.ยุทธภัณฑ์ ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000

อุบลราชธานี โทร. 02-2998000 ต่อ 457011
ที่อยู่ : (สาขาถนนยุทธภัณฑ์) ชั้น 3 ธนาคารออมสิน 101 ถ.ยุทธภัณฑ์ ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000

สุรินทร์ โทร. 02-2998000 ต่อ 447061
ที่อยู่ : (สาขาสุรินทร์) ชั้น 3 ธนาคารออมสิน 356 ถ.ธนสารใต้ ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 

ศรีสะะเกษ โทร. 02-2998000  ต่อ 457081
ที่อยู่ : (สาขาถนนเทพา) ชั้น 3 ธนาคารออมสิน 444/2 ถ.เทพา ต.เมืองเหนือ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000

บุรีรัมย์ โทร. 02-2998000  ต่อ 447071
ที่อยู่ : (สาขาบุรีรัมย์) ชั้น 3 ธนาคารออมสิน  21 ถ.ธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 

ยโสธร โทร. 02-2998000   ต่อ 457091
ที่อยู่ :(สาขาถนนวิทยะธำรงค์) ชั้น 2 ธนาคารออมสิน 453/5, 453/6, 453/7 ถนนวิทยะธำรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000

อำนาจเจริญ โทร. 02-2998000  ต่อ 457101
ที่อยู่ : (สาขาอำนาจเจริญ) ชั้น 3 ธนาคารออมสิน 640 หมู่ที่ 19 ถนนเจริญผล ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

Email : Center.SME.Bis12@gsb.or.th
 

กลับหน้าหลัก