ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
สำนักสินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs

สายงานกิจการสาขา 2

สำนักสินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs 4

ธุรการ โทร. 02-2998000  ต่อ 347012
ที่อยู่ : (สาขาสุมทรสาคร) ชั้น 2 ธนาคารออมสิน  927/16 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

สมุทรสาคร โทร. 02-2998000  ต่อ 347011-12
ที่อยู่ : (สาขาสุมทรสาคร) ชั้น 2 ธนาคารออมสิน  927/16 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

ประจวบคิรีขันธ์ โทร. 02-2998000 ต่อ 327031
ที่อยู่ : (สาขาประจวบคีรีขันธ์) ชั้น 3 ธนาคารออมสิน  5 ถ.ก้องเกียรติ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 

ราชบุรี โทร. 02-2998000  ต่อ 327021
ที่อยู่ : (สาขาราชบุรี) ชั้น 2 ธนาคารออมสิน  209-215 ถ.วรเดช ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 

สมุทรสงคราม โทร. 02-2998000  ต่อ 347051
ที่อยู่ : (สาขาสมุทรสงคราม) ชั้น 3 ธนาคารออมสิน  330/38 ต.แม่กลอง อ.เมือง  จ.สมุทรสงคราม 75000 

เพชรบุรี โทร. 02-2998000   ต่อ 327041
ที่อยู่ : (สาขาเพชรบุรี) ชั้น 2 ธนาคารออมสิน  204 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพฃรบุรี 76000 

Email : Center.SME.Bis4@gsb.or.th


 

สำนักสินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs 5

ธุรการ โทร. 02-2998000  ต่อ 227012 
ที่อยู่ : (สาขาเมืองทองธานี) ชั้น 3 ธนาคารออมสิน  55/622-6223 ต.บางพูด อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11120

นนทบุรี โทร. 02-2998000  ต่อ 227011-12
ที่อยู่ : (สาขาเมืองทองธานี) ชั้น 3 ธนาคารออมสิน  55/622-6223 ต.บางพูด อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11120

กาญจนบุรี โทร. 02-2998000  ต่อ 347061
ที่อยู่ : (สาขาลาดหญ้า) ชั้น 2 ธนาคารออมสิน  152/12-13 หมู่ที่ 1 ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190 

นครปฐม โทร. 02-2998000  ต่อ 347071
ที่อยู่ : (สาขาพุทธมณฑลสาย 4) ชั้น 3 ธนาคารออมสิน 169/142-143 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220

สุพรรณบุรี โทร. 02-2998000   ต่อ 357081
ที่อยู่ : (สาขาสุพรรณบุรี) ชั้น 3 ธนาคารออมสิน  24/15 ถ.เณรแก้ว ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 

Email : Center.SME.Bis5@gsb.or.th


 

สำนักสินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs 6

ธุรการ โทร. 02-2998000  ต่อ 567011
ที่อยู่ : (สาขาสวรรค์วิถี) ภาค 6 ชั้น 1 ธนาคารออมสิน 310/12 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

นครสวรรค์ โทร. 02-2998000 ต่อ 567011
ที่อยู่ : (สาขาสวรรค์วิถี) ภาค 6 ชั้น 1 ธนาคารออมสิน 310/12 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

เพชรบูรณ์ โทร. 02-2998000  ต่อ 567071
ที่อยู่ : (สาขาเพชรบูรณ์) ชั้น 4 ธนาคารออมสิน  30/1 ถ.พระพุทธบาท ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000

พิจิตร โทร. 02-2998000    ต่อ 567101
ที่อยู่ : (สาขาราชรถ) ชั้น 4 ธนาคารออมสิน  20/137 ถ.คลองคะเชนทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 

ชัยนาท โทร. 02-2998000  ต่อ 567801
ที่อยู่ : (สาขาชัยนาท) ชั้น 3 ธนาคารออมสิน  60/18 ถ.วงษ์โต ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000

อุทัยธานี โทร. 02-2998000  ต่อ 567111
ที่อยู่ : (สาขาอุทัยธานี) ชั้น 3 ธนาคารออมสิน  220/1 ถ.ท่าช้าง ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000

ลพบุรี โทร. 02-2998000  ต่อ 367021
ที่อยู่ : (สาขาวงเวียนสระแก้ว) ชั้น 2 ธนาคารออมสิน 226/36-8 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000

Email : Center.SME.Bis6@gsb.or.th
 

กลับหน้าหลัก