ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
สำนักสินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs

สายงานกิจการสาขา 1

สำนักสินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs 1

ธุรการ โทร. 02-2998000 ต่อ  050204 
ที่อยู่ : (อาคาร 5 ชั้น 2) ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ 470 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400

สำนักพหลโยธิน 1 โทร. 02-2998000 ต่อ 999042 - 998657 
ที่อยู่ : (อาคาร 5 ชั้น 2) ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ 470 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400

สำนักพหลโยธิน 2 โทร. 02-2998000 ต่อ 227201
ที่อยู่ : 
(สาขาแยกพิชัย) ชั้น 3 ธนาคารออมสิน 316 , 318 , 320 ถนนอำนวยสงครามแขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพฯ 10300

Email : Center.SME.Bis1@gsb.or.th


 

สำนักสินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs 2

ธุรการ โทร. 02-2998000 ต่อ  227032 
ที่อยู่ : (สาขาถนนเพชรบุรี) ชั้น 4 ธนาคารออมสิน 1089/2-3 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ มักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ถนนเพชรบุรี โทร. 02-2998000 ต่อ 227031-32
ที่อยู่ : (สาขาถนนเพชรบุรี) ชั้น 4 ธนาคารออมสิน 1089/2-3 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ มักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

พิกุลทอง โทร. 02-2998000 ต่อ 227171
ที่อยู่ : (สาขาพิกุลทอง) ชั้น 3 ธนาคารออมสิน 1769 ถนนเพชรบุรี ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

Email : Center.SME.Bis2@gsb.or.th


 

สำนักสินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs 3

ธุรการ โทร. 02-2998000 ต่อ 227022 
ที่อยู่ (สำนักราชดำเนิน) ชั้น 2 ธนาคารออมสิน  40 อาคาร ง ถ.ราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

สำนักราชดำเนิน 1 โทร. 02-2998000  ต่อ 227022 
ที่อยู่ (สำนักราชดำเนิน) ชั้น 2 ธนาคารออมสิน  40 อาคาร ง ถ.ราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

สำนักราชดำเนิน 2 โทร. 02-2998000  ต่อ 227181
ที่อยู่ : (สาขาศิริราช) ชั้น 3 ธนาคารออมสิน  87 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 

Email : Center.SME.Bis3@gsb.or.th


กลับหน้าหลัก