ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
โปรโมชั่น

ผลการออกรางวัลสลากดิจิทัลรางวัลพิเศษ สลากดิจิทัลออมสนุก ลุ้นรับโชค 2 ต่อ ปี 2562

สลากดิจิทัลออมสนุก ลุ้นรับโชค 2 ต่อ

ผลการออกรางวัล “สลากดิจิทัลออมสนุก ลุ้นรับโชค 2 ต่อ”งวดที่ 86 และ งวดที่ 118
เดือนที่ 6/2562 ออกรางวัล วันที่ 16 มิถุนายน 2562

ครั้งที่ หมวด เลขที่
1 4416279
2 T 3652831
3 9103591
4 G 8939831
5 4394477


ธนาคารจะโอนเงินรางวัลพิเศษ 20,000  บาท เข้าบัญชีที่ผูก MyMo ในวันที่ 20 มิถุนายน 2562

-----------------------------------------


ผลการออกรางวัล “สลากดิจิทัลออมสนุก ลุ้นรับโชค 2 ต่อ”งวดที่ 86 และ งวดที่ 118
เดือนที่ 5/2562 ออกรางวัล วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

ครั้งที่ หมวด เลขที่
1 0947328
2 I 1650274
3 9349449
4 1648919
5 2609037


ธนาคารจะโอนเงินรางวัลพิเศษ 20,000  บาท เข้าบัญชีที่ผูก MyMo ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2562

-----------------------------------------

ผลการออกรางวัล “สลากดิจิทัลออมสนุก ลุ้นรับโชค 2 ต่อ”งวดที่ 86 และ งวดที่ 118
เดือนที่ 4/2562 ออกรางวัล วันที่ 16 เมษายน 2562

ครั้งที่ หมวด เลขที่
1 L 8952657
2 3450464
3 7066222
4 7001799
5 Q 4659261


ธนาคารจะโอนเงินรางวัลพิเศษ 20,000  บาท เข้าบัญชีที่ผูก MyMo ในวันที่ 20 เมษายน 2562

-----------------------------------------


ผลการออกรางวัล “สลากดิจิทัลออมสนุก ลุ้นรับโชค 2 ต่อ”งวดที่ 86 และ งวดที่ 118
เดือนที่ 3/2562 ออกรางวัล วันที่ 16 มีนาคม 2562

ครั้งที่ หมวด เลขที่
1 0784720
2 1396400
3 D 5025175
4 1327357
5 B 9923551


ธนาคารจะโอนเงินรางวัลพิเศษ 20,000  บาท เข้าบัญชีที่ผูก MyMo ในวันที่ 20 มีนาคม 2562

-----------------------------------------

ผลการออกรางวัล “สลากดิจิทัลออมสนุก ลุ้นรับโชค 2 ต่อ”งวดที่ 86
เดือนที่ 2/2562 ออกรางวัล วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562

ครั้งที่ หมวด เลขที่
1  Q 3212579
2 5387260
3 6626319
4 L 3557317
5 5414570


ธนาคารจะโอนเงินรางวัลพิเศษ 20,000  บาท เข้าบัญชีที่ผูก MyMo ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

-----------------------------------------

ผลการออกรางวัล “สลากดิจิทัลออมสนุก ลุ้นรับโชค 2 ต่อ”งวดที่ 86
เดือนที่ 1/2562 ออกรางวัล วันที่ 16 มกราคม 2562

ครั้งที่ หมวด เลขที่
1  ฬ 5216407
2 J 1811214
3 9500855
4 N 0001638
5 G 7414841

ธนาคารจะโอนเงินรางวัลพิเศษ 20,000  บาท เข้าบัญชีที่ผูก MyMo ในวันที่ 20 มกราคม 2562

หมายเหตุ : ผู้รับรางวัลห้ามยกเลิกบริการ Mobile Banking (MyMo) และห้ามถอนสลากดิจิทัล ฉบับที่ถูกรางวัลก่อนถึงวันที่รับรางวัล ธนาคารจึงจะจ่ายเงินรางวัลพิเศษสลากดิจิทัลให้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ MyMo Call Center 1143