ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
โปรโมชั่น

ผลการออกรางวัลสลากดิจิทัลรางวัลพิเศษ สลากดิจิทัลออมสนุก ลุ้นรับโชค 2 ต่อ ปี 2563

สลากดิจิทัล ออมสนุก ลุ้นรับโชค 2 ต่อ

ผลการออกรางวัล “สลากดิจิทัลออมสนุก ลุ้นรับโชค 2 ต่อ”งวดที่ 86 งวดที่ 118 งวดที่ 125 งวดที่ 129 งวดที่ 136 เดือนที่ 5/2563 ออกรางวัล วันที่ 16 พฤษภาคม 2563

ครั้งที่ งวด หมวด เลขที่
1 86 L (แอล) 9157117
2 129 V (วี) 9603051
3 118 U (ยู) 1683118
4 129 0867732
5 136 9654043


ธนาคารจะโอนเงินรางวัลพิเศษ 20,000  บาท เข้าบัญชีที่ผูก MyMo ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563

-----------------------------------------


ผลการออกรางวัล “สลากดิจิทัลออมสนุก ลุ้นรับโชค 2 ต่อ”งวดที่ 86 งวดที่ 118 งวดที่ 125 และงวดที่ 129 เดือนที่ 4/2563 ออกรางวัล วันที่ 16 เมษายน 2563

ครั้งที่ งวด หมวด เลขที่
1 86 9664203
2 129 5869791
3 86 ผ  0881314
4 129 2445212
5 86 D (ดี) 2002961


ธนาคารจะโอนเงินรางวัลพิเศษ 20,000  บาท เข้าบัญชีที่ผูก MyMo ในวันที่ 20 เมษายน 2563

-----------------------------------------


ผลการออกรางวัล “สลากดิจิทัลออมสนุก ลุ้นรับโชค 2 ต่อ”งวดที่ 86 งวดที่ 118 งวดที่ 125 และงวดที่ 129 เดือนที่ 3/2563 ออกรางวัล วันที่ 16 มีนาคม 2563

ครั้งที่ งวด หมวด เลขที่
1 129 4122366
2 129 3347630
3 129 0503204
4 129 6794584
5 129 U (ยู) 4036396


ธนาคารจะโอนเงินรางวัลพิเศษ 20,000  บาท เข้าบัญชีที่ผูก MyMo ในวันที่ 20 มีนาคม 2563

-----------------------------------------

ผลการออกรางวัล “สลากดิจิทัลออมสนุก ลุ้นรับโชค 2 ต่อ”งวดที่ 86 งวดที่ 118 งวดที่ 125 และงวดที่ 129 เดือนที่ 2/2563 ออกรางวัล วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563

ครั้งที่ งวด หมวด เลขที่
1 118 O (โอ) 1623049
2 129  ฬ 6983826
3 86 A 3563598
4 125 U 9728895
5 118 W 9540697


ธนาคารจะโอนเงินรางวัลพิเศษ 20,000  บาท เข้าบัญชีที่ผูก MyMo ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

-----------------------------------------

ผลการออกรางวัล “สลากดิจิทัลออมสนุก ลุ้นรับโชค 2 ต่อ”งวดที่ 86 งวดที่ 118 งวดที่ 125 และงวดที่ 129 เดือนที่ 1/2563 ออกรางวัล วันที่ 16 มกราคม 2563

ครั้งที่ งวด หมวด เลขที่
1 125 7910716
2 125 S (เอส) 1967058
3 125 E (อี) 1127931
4 118 5655478
5 86 F  (เอฟ) 2788031


ธนาคารจะโอนเงินรางวัลพิเศษ 20,000  บาท เข้าบัญชีที่ผูก MyMo ในวันที่ 20 มกราคม 2563

-----------------------------------------

ผลการออกรางวัล “สลากดิจิทัลออมสนุก ลุ้นรับโชค 2 ต่อ”งวดที่ 86 งวดที่ 118 งวดที่ 125 และงวดที่ 129 เดือนที่ 12/2562 ออกรางวัล วันที่ 16 ธันวาคม 2562

ครั้งที่ งวด หมวด เลขที่
1 125 0476703
2 86 3546011
3 86 Y (วาย) 8957843
4 125 1970112
5 118 X  (เอ็กซ์) 7667694


ธนาคารจะโอนเงินรางวัลพิเศษ 20,000  บาท เข้าบัญชีที่ผูก MyMo ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562

-----------------------------------------ผลการออกรางวัล “สลากดิจิทัลออมสนุก ลุ้นรับโชค 2 ต่อ”งวดที่ 86 งวดที่ 118 งวดที่ 125 และงวดที่ 129 เดือนที่ 11/2562 ออกรางวัล วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562

ครั้งที่ งวด หมวด เลขที่
1 86 6780392
2 125 I 9461415
3 86 y 6626879
4 125 1068057
5 129 2326461


ธนาคารจะโอนเงินรางวัลพิเศษ 20,000  บาท เข้าบัญชีที่ผูก MyMo ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562

-----------------------------------------


ผลการออกรางวัล “สลากดิจิทัลออมสนุก ลุ้นรับโชค 2 ต่อ”งวดที่ 86 งวดที่ 118 และงวดที่ 125 เดือนที่ 10/2562 ออกรางวัล วันที่ 16 ตุลาคม 2562

ครั้งที่ งวด หมวด เลขที่
1 86 3152798
2 125 1431755
3 118 6781984
4 86 T 5444771
5 86 R 8936481


ธนาคารจะโอนเงินรางวัลพิเศษ 20,000  บาท เข้าบัญชีที่ผูก MyMo ในวันที่ 20 ตุลาคม 2562

-----------------------------------------


ผลการออกรางวัล “สลากดิจิทัลออมสนุก ลุ้นรับโชค 2 ต่อ”งวดที่ 86 งวดที่ 118 และงวดที่ 125 เดือนที่ 9/2562 ออกรางวัล วันที่ 16 กันยายน 2562

ครั้งที่ งวด หมวด เลขที่
1 118 4227971
2 125 9635537
3 86 U 2569745
4 118 3612061
5 118 W 3835032


ธนาคารจะโอนเงินรางวัลพิเศษ 20,000  บาท เข้าบัญชีที่ผูก MyMo ในวันที่ 20 กันยายน 2562

-----------------------------------------


ผลการออกรางวัล “สลากดิจิทัลออมสนุก ลุ้นรับโชค 2 ต่อ”งวดที่ 86 งวดที่ 118 และงวดที่ 125 เดือนที่ 8/2562 ออกรางวัล วันที่ 16 สิงหาคม 2562

ครั้งที่ งวด หมวด เลขที่
1 118 5093748
2 125 9220368
3 118 7217651
4 86 1432942
5 86 D 6723907


ธนาคารจะโอนเงินรางวัลพิเศษ 20,000  บาท เข้าบัญชีที่ผูก MyMo ในวันที่ 20 สิงหาคม 2562

-----------------------------------------

ผลการออกรางวัล “สลากดิจิทัลออมสนุก ลุ้นรับโชค 2 ต่อ”งวดที่ 86 และ งวดที่ 118
เดือนที่ 7/2562 ออกรางวัล วันที่ 16 กรกฎาคม 2562

ครั้งที่ งวด หมวด เลขที่
1 118 4496880
2 118 Y 8263037
3 86 5907627
4 118 1348005
5 86 G 1105188


ธนาคารจะโอนเงินรางวัลพิเศษ 20,000  บาท เข้าบัญชีที่ผูก MyMo ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2562

-----------------------------------------ผลการออกรางวัล “สลากดิจิทัลออมสนุก ลุ้นรับโชค 2 ต่อ”งวดที่ 86 และ งวดที่ 118
เดือนที่ 6/2562 ออกรางวัล วันที่ 16 มิถุนายน 2562

ครั้งที่ งวด หมวด เลขที่
1 118 4416279
2 86 T 3652831
3 118 9103591
4 118 G 8939831
5 118 4394477


ธนาคารจะโอนเงินรางวัลพิเศษ 20,000  บาท เข้าบัญชีที่ผูก MyMo ในวันที่ 20 มิถุนายน 2562

-----------------------------------------


ผลการออกรางวัล “สลากดิจิทัลออมสนุก ลุ้นรับโชค 2 ต่อ”งวดที่ 86 และ งวดที่ 118
เดือนที่ 5/2562 ออกรางวัล วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

ครั้งที่ งวด หมวด เลขที่
1 118 0947328
2 86 I 1650274
3 118 9349449
4 86 1648919
5 86 2609037


ธนาคารจะโอนเงินรางวัลพิเศษ 20,000  บาท เข้าบัญชีที่ผูก MyMo ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2562

-----------------------------------------

ผลการออกรางวัล “สลากดิจิทัลออมสนุก ลุ้นรับโชค 2 ต่อ”งวดที่ 86 และ งวดที่ 118
เดือนที่ 4/2562 ออกรางวัล วันที่ 16 เมษายน 2562

ครั้งที่ งวด หมวด เลขที่
1 86 L 8952657
2 86 3450464
3 86 7066222
4 86 7001799
5 86 Q 4659261


ธนาคารจะโอนเงินรางวัลพิเศษ 20,000  บาท เข้าบัญชีที่ผูก MyMo ในวันที่ 20 เมษายน 2562

-----------------------------------------


ผลการออกรางวัล “สลากดิจิทัลออมสนุก ลุ้นรับโชค 2 ต่อ”งวดที่ 86 และ งวดที่ 118
เดือนที่ 3/2562 ออกรางวัล วันที่ 16 มีนาคม 2562

ครั้งที่ งวด หมวด เลขที่
1 86 0784720
2 86 1396400
3 86 D 5025175
4 86 1327357
5 86 B 9923551


ธนาคารจะโอนเงินรางวัลพิเศษ 20,000  บาท เข้าบัญชีที่ผูก MyMo ในวันที่ 20 มีนาคม 2562

-----------------------------------------

ผลการออกรางวัล “สลากดิจิทัลออมสนุก ลุ้นรับโชค 2 ต่อ”งวดที่ 86
เดือนที่ 2/2562 ออกรางวัล วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562

ครั้งที่ งวด หมวด เลขที่
1 86  Q 3212579
2 86 5387260
3 86 6626319
4 86 L 3557317
5 86 5414570


ธนาคารจะโอนเงินรางวัลพิเศษ 20,000  บาท เข้าบัญชีที่ผูก MyMo ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

-----------------------------------------

ผลการออกรางวัล “สลากดิจิทัลออมสนุก ลุ้นรับโชค 2 ต่อ”งวดที่ 86
เดือนที่ 1/2562 ออกรางวัล วันที่ 16 มกราคม 2562

ครั้งที่ งวด หมวด เลขที่
1 86  ฬ 5216407
2 86 J 1811214
3 86 9500855
4 86 N 0001638
5 86 G 7414841

ธนาคารจะโอนเงินรางวัลพิเศษ 20,000  บาท เข้าบัญชีที่ผูก MyMo ในวันที่ 20 มกราคม 2562

หมายเหตุ : ผู้รับรางวัลห้ามยกเลิกบริการ Mobile Banking (MyMo) และห้ามถอนสลากดิจิทัล ฉบับที่ถูกรางวัลก่อนถึงวันที่รับรางวัล ธนาคารจึงจะจ่ายเงินรางวัลพิเศษสลากดิจิทัลให้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ MyMo Call Center 1143