ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
โปรโมชั่น

ผลการออกรางวัลสลากดิจิทัลรางวัลพิเศษ สลากดิจิทัลออมสนุก ลุ้นรับโชค 2 ต่อ


ผลการออกรางวัล “สลากดิจิทัลออมสนุก ลุ้นรับโชค 2 ต่อ”งวดที่ 86
เดือนที่ 12/2561 ออกรางวัล วันที่ 16 ธันวาคม 2561

ครั้งที่ หมวด เลขที่
1 K 1098086
2 3344925
3 O 6293364
4 I 2859114
5 2411922

 ธนาคารจะโอนเงินรางวัลพิเศษ 20,000  บาท เข้าบัญชีที่ผูก MyMo ในวันที่ 28 ธันวาคม 2561
 
--------------------------------------------------------------------

ผลการออกรางวัล “สลากดิจิทัลออมสนุก ลุ้นรับโชค 2 ต่อ”งวดที่ 86
เดือนที่ 11/2561 ออกรางวัล วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

ครั้งที่ หมวด เลขที่
1 4519568
2 6703869
3 1745661
4 7188565
5 0366109

 ธนาคารจะโอนเงินรางวัลพิเศษ 20,000  บาท เข้าบัญชีที่ผูก MyMo ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561
 
--------------------------------------------------------------------


ผลการออกรางวัล “สลากดิจิทัลออมสนุก ลุ้นรับโชค 2 ต่อ”งวดที่ 86
เดือนที่ 10/2561 ออกรางวัล วันที่ 16 ตุลาคม 2561

ครั้งที่ หมวด เลขที่
1 6721388
2 A 9171532
3 5025184
4 3528499
5 8087500

 ธนาคารจะโอนเงินรางวัลพิเศษ 20,000  บาท เข้าบัญชีที่ผูก MyMo ในวันที่ 28 ตุลาคม 2561
 
--------------------------------------------------------------------

ผลการออกรางวัล “สลากดิจิทัลออมสนุก ลุ้นรับโชค 2 ต่อ”งวดที่ 86
เดือนที่ 9/2561 ออกรางวัล วันที่ 16 กันยายน 2561

ครั้งที่ หมวด เลขที่
1 7159263
2 3987271
3 0211049
4 D 0778192
5 8226300

 ธนาคารจะโอนเงินรางวัลพิเศษ 20,000  บาท เข้าบัญชีที่ผูก MyMo ในวันที่ 28 กันยายน 2561
 
--------------------------------------------------------------------

ผลการออกรางวัล “สลากดิจิทัลออมสนุก ลุ้นรับโชค 2 ต่อ”งวดที่ 86
เดือนที่ 8/2561 ออกรางวัล วันที่ 16 สิงหาคม 2561

ครั้งที่ หมวด เลขที่
1 4367412
2 0636053
3 1621390
4 2953102
5 8696943

 ธนาคารจะโอนเงินรางวัลพิเศษ 20,000  บาท เข้าบัญชีที่ผูก MyMo ในวันที่ 28 สิงหาคม 2561
 
--------------------------------------------------------------------


ผลการออกรางวัล “สลากดิจิทัลออมสนุก ลุ้นรับโชค 2 ต่อ”งวดที่ 86
เดือนที่ 7/2561 ออกรางวัล วันที่ 16 กรกฎาคม 2561

ครั้งที่ หมวด เลขที่
1 2361570
2 3986600
3 8132938
4 3916363
5 5008564

 ธนาคารจะโอนเงินรางวัลพิเศษ 20,000  บาท เข้าบัญชีที่ผูก MyMo ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561
 
--------------------------------------------------------------------

​ผลการออกรางวัล “สลากดิจิทัลออมสนุก ลุ้นรับโชค 2 ต่อ”งวดที่ 86
เดือนที่ 6/2561 ออกรางวัล วันที่ 16 มิถุนายน 2561

ครั้งที่ หมวด เลขที่
1 1623631
2 1998084
3 9071503
4 4699794
5 5974359

 ธนาคารจะโอนเงินรางวัลพิเศษ 20,000  บาท เข้าบัญชีที่ผูก MyMo ในวันที่ 28 มิถุนายน 2561
 
--------------------------------------------------------------------

ผลการออกรางวัล “สลากดิจิทัลออมสนุก ลุ้นรับโชค 2 ต่อ”งวดที่ 86
เดือนที่ 5/2561 ออกรางวัล วันที่ 16 พฤษภาคม 2561

ครั้งที่ หมวด เลขที่
1 4863486
2 6510774
3 3731015
4 2667175
5 8542466

 ธนาคารจะโอนเงินรางวัลพิเศษ 20,000  บาท เข้าบัญชีที่ผูก MyMo ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561
 
--------------------------------------------------------------------

ผลการออกรางวัล “สลากดิจิทัลออมสนุก ลุ้นรับโชค 2 ต่อ”งวดที่ 86
เดือนที่ 4/2561 ออกรางวัล วันที่ 16 เมษายน 2561

ครั้งที่ หมวด เลขที่
1 4899488
2 3768035
3 0734323
4 8379753
5 5219504

 ธนาคารจะโอนเงินรางวัลพิเศษ 20,000  บาท เข้าบัญชีที่ผูก MyMo ในวันที่ 28 เมษายน 2561
 
--------------------------------------------------------------------

ผลการออกรางวัล “สลากดิจิทัลออมสนุก ลุ้นรับโชค 2 ต่อ”งวดที่ 86
เดือนที่ 3/2561 ออกรางวัล วันที่ 16 มีนาคม 2561

ครั้งที่ หมวด เลขที่
1 6669113
2 8349375
3 2615075
4 2414236
5 7038507

 ธนาคารจะโอนเงินรางวัลพิเศษ 20,000  บาท เข้าบัญชีที่ผูก MyMo ในวันที่ 28 มีนาคม 2561
 
--------------------------------------------------------------------

ผลการออกรางวัล “สลากดิจิทัลออมสนุก ลุ้นรับโชค 2 ต่อ”งวดที่ 86
เดือนที่ 2/2561 ออกรางวัล วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

ครั้งที่ หมวด เลขที่
1 ง  5314943
2 0906339
3 5006893
4 6978914
5 9008807 

 ธนาคารจะโอนเงินรางวัลพิเศษ 20,000  บาท เข้าบัญชีที่ผูก MyMo ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
 
--------------------------------------------------------------------
 

ผลการออกรางวัล “สลากดิจิทัลออมสนุก ลุ้นรับโชค 2 ต่อ”งวดที่ 86
เดือนที่ 1/2561 ออกรางวัล วันที่ 16 มกราคม 2561

ครั้งที่ หมวด เลขที่
1 ช  4924439
2 0140501
3 8258005
4 2974068
5 4819734

ธนาคารจะโอนเงินรางวัลพิเศษ 20,000  บาท เข้าบัญชีที่ผูก MyMo ในวันที่ 28 มกราคม 2561

หมายเหตุ : ผู้โชคดีห้ามยกเลิกบริการ Mobile Banking (MyMo) และห้ามถอนสลากดิจิทัล ฉบับที่ถูกรางวัลก่อนถึงวันที่รับรางวัล ธนาคารจึงจะจ่ายเงินรางวัลพิเศษสลากดิจิทัลให้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ MyMo Call Center 1143