ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

Zummer Breeze @Future Park & Zpell

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน รับเครดิตเงินคืน + GSB Reward Point สูงสุด 1,500 บาท(คะแนน)/ตลอดรายการ เมื่อมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ในกิจกรรม Zummer Breeze 20 มี.ค. - 30 เม.ย. 2563 ที่ Future Park และ Zpell 


Future-Park-Zummer-Breeze-2020-CreatOutline-01.jpgZummer Breeze @Future Park & Zpell ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม : บัตรเครดิตธนาคารออมสินทุกประเภท
สถานที่จัด : ศูนย์การค้า Future Park & ZPELL
ระยะเวลา : 20 มีนาคม – 30 เมษายน 2563(รวม 41 วัน)
รายละเอียดกิจกรรม
รับเครดิตเงินคืนสูงสุด   คะแนนสะสมพิเศษสูงสุด
 
เงื่อนไขรายละเอียดเพิ่มเติม
• ผู้ถือบัตรลงทะเบียนทุกครั้งเพื่อรับสิทธิ์ผ่าน SMS พิมพ์ GFZ#หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย#ยอดซื้อต่อเซลล์สลิปส่งมาที่หมายเลข 0625965522 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับเครือข่าย)
•การให้เครดิตเงินคืน และคะแนนสะสมพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรที่ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิและการได้รับ SMS ตอบกลับการลงทะเบียนเท่านั้น ทั้งนี้สามารถลงทะเบียนภายในระยะเวลาส่งเสริมการขายเท่านั้น
• เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสินร้านค้าในศูนย์การค้าFuture Park & ZPELLยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 2,500 – 9,999 บาท/เซลล์สลิป จะได้รับเครดิตเงินคืน 100 บาท และคะแนนสะสม 100 คะแนน หรือยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป จะได้รับเครดิตเงินคืน 400 บาท และคะแนนสะสมพิเศษGSB Reward Point 400 คะแนน 
• จำกัดการให้เครดิตเงินคืนสูงสุด 1,500 บาท/บัตร/ตลอดรายการ และคะแนนสะสมพิเศษGSB Reward Point 1,500 คะแนน/บัตร/ตลอดรายการ
•จำกัดยอดรวมเครดิตเงินคืนตลอดรายการ จำนวน 60,000 บาท
•จำกัดยอดรวมคะแนนสะสมพิเศษ GSB Reward Point ตลอดรายการ จำนวน 60,000คะแนน
• ผู้ถือบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืน และคะแนนสะสมพิเศษ GSB Reward Pointในบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรภายใน 60 วัน หลังจากสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
• ยกเว้นการใช้จ่ายสินค้าจากห้างสรรพสินค้าโรบินสัน , เซ็นทรัล, ท็อปมาร์เก็ต ,ท็อป ซูปเปอร์สโตร์ , พาวเวอร์บาย  ซูปเปอร์สปอร์ต , บีทูเอส , โฮมเวิร์ค , ออฟฟิสเมท , การซื้อเพื่อการลงทุน , การค้า , ขายส่ง , การซื้อทองหรือเพชร , ใบรับใบจองสินค้า , ใบมัดจำค่าสินค้า , การแยกใบเสร็จจากยอดซื้อเพียงรายการเดียว รวมถึงการชำระค่าสาธารณูปโภคและการทำธุรกรรมทางการเงินทุกประเภท
• เครดิตเงินคืน และคะแนนสะสมพิเศษ GSB Reward Point ไม่สามารถโอนสิทธิ แลกเปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด สิ่งอื่นได้ ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนเครดิตเงินคืน หรือคะแนนสะสมพิเศษ GSB Reward Point ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่าผู้ถือบัตรมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฎิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
• ธนาคารไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆ ทั้งนี้ ผู้ถือบัตรควรเก็บเซลล์สลิป และข้อความตอบกลับการลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงเพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น
•ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนดระยะเวลาสิทธิประโยชน์ต่างๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด