ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

THE ULTIMATE SHOPPERS @ EMPORIUM EMQUARTIER

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน ต่อที่1 รับบัตรกำนัลฯสูงสุด 20,000 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป ต่อที่2 รับฟรี WE FITNESS SOCIETY E-VOUCHER (มูลค่ารวม 30,000 บาท) เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 100,000  บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 31 ตุลาคม 2562 ที่ EMPORIUM , EMQUARTIER


THE ULTIMATE SHOPPERS @  EMPORIUM EMQUARTIER

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม : บัตรเครดิตธนาคารออมสินทุกประเภท
สถานที่จัด : ศูนย์การค้า Emporium และ EmQuartier (เฉพาะโซนพลาซ่า)
แคมเปญ : Top Shopper
ระยะเวลา : 
1 กันยายน – 31 ตุลาคม 2562

รายละเอียดกิจกรรม : สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน

ต่อที่ 1 เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร/เซลล์สลิป รับบัตรกำนัลห้าง The Mall Group สูงสุด 20,000 บาท*
 
ยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป รับบัตรกำนัลห้างฯ
5,000 – 14,999 บาท 100 บาท
15,000 – 29,999 บาท 400 บาท
30,000 – 49,999 บาท 900 บาท
50,000 – 99,999 บาท 1,800 บาท
100,000 บาทขึ้นไป 5,500 บาท
 
 ต่อที่ 2 เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป
 รับฟรีทันที E-Voucher WE Fitness Member 3 Months จำนวน 2 ใบ
 (มูลค่ารวม 30,000 บาท)

*เงื่อนไขรายละเอียดเพิ่มเติม
• จำกัดรับบัตรกำนัลห้างฯ มูลค่าสูงสุด 20,000 บาท/บัตร/เดือน
• จำกัดมูลค่าบัตรกำนัลห้างฯ มูลค่ารวมทั้งหมด 200,000 บาท ตลอดรายการ               
• จำกัด 50 ท่านแรก สำหรับฟรี E-Voucher WE Fitness 3 Months ตลอดรายการ
• ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการจะต้องเกิดขึ้น ในวันที่กำหนดเท่านั้นไม่นับรวม ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ยอดค่าใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก ยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลัง
• เงื่อนไขการใช้บัตรกำนัลเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด
• ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ โดยถือข้อมูลที่ธนาคารฯ มีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น
• ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ ผู้ให้บริการโดยตรงเท่านั้น
• ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
• ยกเว้นการซื้อสินค้าจากห้างสรรพสินค้าภายใน Emporium, EmQuartier, Power Mall ทุกสาขา, และ Gourmet Market ทุกสาขา, แผนกสุรา, บัตรกำนัล, บัตรเติมเงินทุกประเภท, รายการผ่อนสินค้า, การซื้อเพื่อการลงทุน, การค้า, ขายส่ง, การซื้อทองหรือเพชร, ใบรับใบจองสินค้า, ใบมัดจำค่าสินค้า, การแยกใบเสร็จจากยอดซื้อเพียงรายการเดียว รวมถึงการชำระค่าสาธารณูปโภคและการทำธุรกรรมทางการเงินทุกประเภท