ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

Shopping is fun ! ให้ไม่มีหยุด ช้อปสนุก สุดเพลิดเพลิน กับบัตรเครดิตธนาคารออมสิน

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพียงมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 500 บาทขี้นไป/เซลล์สลิป รับทันทีของสมนาคุณที่จุดลงทะเบียนศูนย์การค้าฯ ณ Fashionisland , The Promenade, Terminal 21 , Kelly Klein  ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2562


Shopping is fun ! ให้ไม่มีหยุด ช้อปสนุก สุดเพลิดเพลิน กับบัตรเครดิตธนาคารออมสิน
ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม : บัตรเครดิตธนาคารออมสินทุกประเภท
สถานที่จัด : ศูนย์การค้าในเครือ บจก.สยามรีเทล ดีเวลล็อปเมนท์ รวมจำนวน 5 ศูนย์การค้า ดังนี้ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์, เดอะพรอมานาด, เทอร์มินอล 21 อโศก, เทอร์มินอล 21 โคราช และเทอร์มินอล 21 พัทยา
ระยะเวลา : 1 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2562
 
 เงื่อนไขรายละเอียดเพิ่มเติม
• จำกัดของสมนาคุณประเภท ถุงผ้า GSB จำนวน 1,000 ชิ้น, Starbuck Card จำนวน 500 บัตร, กระเป๋า Overnight จำนวน 200 ใบ ตลอดรายการ  
• จำกัดการรับสิทธิ์ของสมนาคุณ 1 สิทธิ์/วัน และรับของสมนาคุณประเภทละ  1 ชิ้น/บัตร/เดือน
• ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการจะต้องเกิดขึ้น ในวันที่กำหนดเท่านั้นไม่นับรวม ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ยอดค่าใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก ยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลัง
• ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ โดยถือข้อมูลที่ธนาคารฯ มีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น
• เงื่อนไขการใช้บัตรกำนัล Starbuck Card เป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด
• ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริม การขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
• ยกเว้นการซื้อสินค้าจากห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต, แผนกสุรา, บัตรกำนัล, บัตรเติมเงินทุกประเภท, รายการผ่อนสินค้า, การซื้อเพื่อการลงทุน, การค้า, ขายส่ง, การซื้อทองหรือเพชร, ใบรับใบจองสินค้า, ใบมัดจำค่าสินค้า, การแยกใบเสร็จจากยอดซื้อเพียงรายการเดียว รวมถึงการชำระค่าสาธารณูปโภคและการทำธุรกรรมทางการเงินทุกประเภท