ธนาคาร
ธนาคาร
 • ธนาคาร
 • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

ONE SIAM ALL DAY ALL STYLE กับบัตรเครดิตธนาคารออมสิน ที่ ONE SIAM

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน ต่อที่1 แลกรับเครดิตเงินคืน 10% เพียงใช้คะแนน GSB Reward Point แลกเท่ายอดใช้จ่าย และ/หรือ รับเครดิตเงืนคืนสูงสุด 7,000 บาท ต่อที่2 Top Spender 3 ท่านแรก และมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป รับคะแนนสะสม GSB Reward Point รวมทั้งสิ้น  200,000 คะแนน ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม - 31 ตุลาคม 2562 ที่ ICONSIAM


ONE SIAM ALL DAY ALL STYLE กับบัตรเครดิตธนาคารออมสิน ที่ ONE SIAM
ต่อที่ 1 (สามารถเลือกรับ พิเศษ 1 และ/หรือ พิเศษ 2)


ต่อที่ 2
TOP Spender 3 ท่านแรก และมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป รับคะแนนสะสม GSB Reward Point รวมทั้งสิ้น 200,000 คะแนน โดยลำดับที่ 1 รับคะแนนสะสม GSB Reward Point 100,000 คะแนน ลำดับที่ 2 – 3 รับคะแนนสะสม GSB Reward Point 50,000 คะแนน 

เงื่อนไขต่อที่ 1
เงื่อนไขพิเศษ1
 • - ผู้ถือบัตรต้องส่ง SMS แจ้งแลกคะแนนสะสมทุกครั้งที่ต้องการแลกรับเครดิตเงินคืน 10% โดยพิมพ์ GS1#ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย#จำนวนเงินยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิปส่งมาที่ 4221555 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับเครือข่าย)
 • - จำกัดการแลกคะแนนขั้นต่ำ 1,000 คะแนนไม่จำกัดจำนวนครั้งในการส่ง SMS แลกคะแนนเพื่อรับเครดิตเงินคืน 10%
 • - คะแนนสะสม GSB Reward Point จะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมของผู้ถือบัตรตามจำนวนคะแนนที่แจ้งแลกผ่าน SMS กรณีคะแนนสะสมไม่เพียงพอ ธนาคารจะไม่ดำเนินการแลกเครดิตเงินคืน 10% ให้กับผู้ถือบัตร และคะแนนสะสมที่แลกไปแล้วไม่สามารถยกเลิก ขอคืน หรือเปลี่ยนแปลงได้
 • - การรับเครดิตเงินคืนจะคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต ภายใน 60 วัน หลังจากสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 
เงื่อนไขพิเศษ 2
 • - ผู้ถือบัตรต้องส่ง SMS ลงทะเบียนทุกครั้งที่ต้องการรับเครดิตเงินคืน โดยพิมพ์ GS2#ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย#จำนวนเงินยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป ส่งมาที่ 4221555 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับเครือข่าย)
 • - ผู้ถือบัตรฯต้องลงทะเบียนผ่านSMS เพื่อรับสิทธิ์ก่อนรับเครดิตเงินคืนและรอรับSMS ตอบกลับเพื่อยืนยันการรับสิทธิ์ภายในวันที่ทำรายการ
 • - จำกัดสิทธิ์รับเครดิตเงินคืน 1 สิทธิ์/ บัตร / วัน และจำกัดสิทธิ์รวมทั้งสิ้น 170 สิทธิ์ ตลอดรายการ
 • - จำกัดการมอบเครดิตเงินคืน สูงสุด 7,000 บาท/ บัตร ตลอดรายการ
 • - ผู้ถือบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืนในบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรภายใน 60 วัน หลังจากสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • - ผู้ถือบัตรไม่สามารถนำใบเสร็จหรือเซลส์สลิปมารวมคิดในการรับเครดิตเงินคืน
เงื่อนไขต่อที่ 2
 • - ยอดใช้จ่ายที่ธนาคารนำมาคำนวณจะต้องเป็นยอดใช้จ่ายร้านค้าภายในSiam Discovery, Siam Center,Siam Paragon และ ICONSIAMในช่วงระหว่างวันที่19 สิงหาคม– 31 ตุลาคม 2562
 • - ธนาคารจะมอบคะแนนสะสมพิเศษให้หลังจากสิ้นสุดกิจกรรมภายใน 60 วัน
 • - ผู้ถือบัตรจะต้องมีสถานะบัตรเป็นปกติ ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิ์ระงับการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดข้างต้น ในกรณีตรวจพบว่าผู้ถือบัตรดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ หรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
เงื่อนไขทั่วไป
 • - สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนเฉพาะบัตรที่ลงทะเบียน SMS ถูกต้องเพื่อรับสิทธิ์ และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการก่อนทำรายการเท่านั้น
 • - ผู้ถือบัตรที่จะได้รับเครดิตเงินคืนจะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารจนถึงวันที่จะได้รับเครดิตเงินคืน
 • - ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • - ยกเว้นการใช้จ่ายสินค้าจาก ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน ดีพาร์ทเมนท์สโตร์, Siam Takashimaya, กูเมต์ ซูเปอร์มาร์เก็ต,พาวเวอร์ มอลล์, สุรา, บัตรกำนัล, บัตรเติมเงินทุกประเภท,รายการผ่อนสินค้า, การซื้อเพื่อการลงทุน, การค้า, ขายส่ง, การซื้อทอง, ใบรับใบจองสินค้า, ใบมัดจำค่าสินค้า, การแยกใบเสร็จจากยอดซื้อเพียงรายการเดียว รวมถึงการชำระค่าสาธารณูปโภคและการทำธุรกรรมทางการเงินทุกประเภท